EUROSTAV 6/2014

Pondělí, 23. Červen 2014 - 10:27
| Napsal:

Ohlédnutí za vývojem stavebnictví na Slovensku v roce 2013 přináší červnové číslo časopisu Eurostav.

EUROSTAV 6/2014

QUO VADIS SLOVENSKÉ STAVEBNÍCTVO?

V júnovom čísle Eurostavu už tradične prinášame prehľad vývoja stavebníctva za uplynulý rok vrátane rebrička najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu. Zatiaľ čo v rokoch 2005 až 2009 nám mnohé firmy zasielali údaje o hospodárskych výsledkoch okamžite po našom oslovení, posledné roky je čím ďalej tým ťažšie tieto údaje od niektorých firiem získať. Mnohé firmy totiž argumentujú tým, že nie je sa čím chváliť. Ale to vieme všetci, že výkony aj tržby v stavebníctve od roku 2008 výrazne klesli. Napriek tomu je zaujímavé ukázať, ako sa darilo stavebným firmám a ako sa rebríček firiem vyvíja (viac od str. 30).

Napriek mierne optimistickým prognózam z konca minulého roka, že stavebný trh sa bude pomaly stabilizovať, zatiaľ sa tak deje – podľa vyjadrení viacerých šéfov firiem – len veľmi opatrne. Optimizmus na trhu ešte nezavládol. Hoci ekonomika celkovo začala už pomaličky rásť, v stavebníctve sa to zatiaľ neprejavuje. Celkové naštartovanie stavebníctva brzdí zdržiavanie väčších infraštruktúrnych projektov. Ako však uvádzame v prehľade pripravovaných projektov v pozemnom staviteľstve, chystajú sa viaceré zaujímavé projekty, ktoré by mohli aspoň trochu oživiť stavebníctvo. Ide predovšetkým o viaceré projekty bytovej výstavby, ale aj výstavbu nemocníc v Bratislave a v Michalovciach, výstavbu City Arena v Trnave, BioMedPark na Patrónke v Bratislave a ďalšie (viac na str. 10).

Určitým ukazovateľom, ako sa stavebníctvu darí, sú aj každoročne vyhlasované súťaže v stavebníctve a architektúre. Minulý rok bolo do celoslovenskej súťaže Stavba roka prihlásených len 20 stavieb. Pritom je to jediná súťaž, kde sa môžu prihlasovať aj dopravné a inžinierske stavby, čo napr. v súťaži Slovenskej komory architektov nie je možné, keďže takúto kategóriu v súťaži nemajú. Napriek tomu sa minulý rok do súťaže CE•ZA•AR prihlásilo až 77. Aká je situácia v tomto roku? Do súťaže CE•ZA•AR 2014 bola uzávierka prihlasovania diel koncom mája. Tento rok sa do nej prihlásil rekordný počet diel – až 100. Do súťaže Stavba roka 2014 je možnosť prihlásiť sa až do konca júna. V ankete, ktorú sme pripravili, sme sondovali, či firmy, ktoré prihlasovali svoje diela do súťaže v uplynulých ročníkoch, uvažujú o prihlásení niektorých svojich realizácií aj do tohto ročníka súťaže. Zároveň sme sa respondentov ankety opýtali aj na námety a postrehy k súťaži, keďže tento rok sa bude konať už jubilejný 20. ročník súťaže Stavba roka. Odpovede oslovených respondentov si môžete prečítať na str. 22.

Quo vadis slovenské stavebníctvo? Táto otázka a jej rôzne variácie sú asi najfrekventovanejšou otázkou, ktorú reprezentanti firiem zo stavebného trhu dostávajú opakovane už niekoľko rokov a anketa s podobnou otázkou nechýbala takmer pravidelne ani v júnovom čísle časopisu. Tentokrát sme sa rozhodli podobnú anketu vypustiť. Položíme ju totiž kompetentným na 2. ročníku konferencie s rovnomenným názvom. Konať sa bude 24. júna a organizujeme ju spoločne s Hospodárskymi novinami. Ak vás odpoveď na túto otázku zaujíma a zaujímajú vás aj otázky týkajúce sa súčasného, ale aj pripravovaného zákona o verejnom obstarávaní a pripravovanom stavebnom zákone, príďte 24. júna do hotela Bratislava. Viac o pripravovanej konferencii nájdete na www.vydavateľstvoeurostav.sk/konferencie.

Pekné čítanie júnového EUROSTAVU a pekné leto praje
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

OBSAH EUROSTAV 6/2014

Editorial

4 Quo vadis slovenské stavebníctvo?

Stavebníctvo za rok 2013

8 Reštrukturalizácie ako hrozba v stavebníctve
10 Svitá na lepšie časy ?

Architektúra

12 Najväčšia súkromná investícia v Trnave – City Arena
18 Vývoj bývania na Slovensku a v Bratislave v roku 2013

Anketa

22 K súťaži Stavba roka 2014

Harmonizácia noriem

24 Priestorové plánovanie

Súčasť facility managementu

26 Predstavujeme BIM asociáciu Slovensko

Top 100

30 Stavebníctvo 2013
40 Stavebná výroba 2013
50 Výroba stavebných materiálov 2013
56 Inžiniersko-projektová činnosť 2013
62 Rozvoj bývania 2013
71 Úspešnosť slovenských stavebných podnikov za rok 2013

82 Infoservis

88 Prehľad

Klíčová slova: