FESTIVAL TECHNÉ OSTRAVA 2002

Pondělí, 11. Listopad 2002 - 17:32
| Napsal:

Letos poprvé je Dům kultury Poklad v Ostravě-Porubě pořadatelem Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách, nazvaného Techné Ostrava 2002, který se uskuteční ve dnech 21. a 22. listopadu letošního roku v prostorách Domu kultury Poklad.Smyslem tohoto festivalu je seznámit jak odbornou, tak širší veřejnost s možnostmi i výsledky péče a ochrany průmyslových a technických památek, a to jak u nás, tak v zahraničí, zejména ve středoevropském regionu (Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Polsko). Součástí festivalu budou odborné sermináře, setkání a diskusní pořady jak s odborníky, tak širší veřejností, exkurze pro odborníky a studenty do technických skanzenů (Landek, Jáma Michal, Vysoké pece Vítkovice, Muzeum Vítkovic). Festival se bude zabývat jak problematikou technických a průmyslových památek samotných, tak širších záležitostí s nimi spojených (architektura, umělecké řemeslo, kultura práce, historie a sociální aspekty rozvoje průmyslu, vlivy průmyslu na rozvoj měst, vývoj vzdělanosti atd.)...

Koncepce festivalu je zaměřena jednak na domácí podmínky a na pozitivní příklady toho, čeho se již v této oblasti podařilo dosáhnout v zahraničí, jak jednotlivé státy pečují o své technické památky a jak jich využívají; popř. jak ochrana a využití technických památek napomáhají rozvoji cestovního ruchu i ve zdánlivě málo atraktivních průmyslových oblastech.
K účasti na festivalu jsme vyzvali tvůrce a odborníky v dané problematice všech uvedených zemí prostřednictvím jednotlivých ambasád, dále všechny české televizní a filmové společnosti a příslušné instituce, jež s problematikou technických a průmyslových památek pracují.
Festival je pořádán v Ostravě, ve městě s bohatou průmyslovou tradicí, kde se na malé ploše koncetrují četné památky průmyslové architektury a technické památky, dokumentující průmyslovou revoluci, která poznamenala tvář města zejména během 19. a 20. století.

Program festivalu:

Středa 20. 11. 2002:
14.00 - 22.00 - Příjezd hostů a účastníků festivalu, ubytování

Čtvrtek 21. 11. 2002:
8.00 - 9.00 - DK Poklad - prezence účastníků festivalu
9.00 - 9.30 - slavnostní zahájení festivalu
9.30 - 11.30 - filmové projekce
9.30 - 11.30 - TU VŠB - seminář a panelové diskuse zahraničních lektorů se studenty TU
11.30 - 13.00 - oběd
13.00 - 18.00 - filmové projekce v DK Poklad
14.00 - 17.00 - filmová projekce a volná diskuse k problematice oblasti Vysokých pecí
Vítkovic v Muzeu Vítkovic
18.00 - 19.30 - večeře
19.30 - 20.00 - vernisáž výstavy fotografií Miloše Poláška (Galerie Poklad)
20.00 - 22.00 - slavnostní setkání účastníků festivalu a jeho hostů a program R. Pogody
22.00 - 00.00 - neformální setkání účastníků festivalu

Doprovodné akce:
13.00 - 18.00 - fakultativní návštěva Muzea dolování na Landeku a prohlídka Jámy
Michal v Ostravě-Michálkovicích
16.30 - 18.00 - seminář a panelová diskuse o současných trendech záchrany
a využívání technických památek u nás a v zahraničí

Pátek 22. 11. 2002:
9.00 - 12.00 - filmové projekce v DK Poklad
10.00 - 12.00 - návštěva Muzea Vítkovic, filmová projekce, diskuse
12.00 - 13.00 - oběd
13.00 - 16.00 - filmové projekce
16.00 - 17.00 - závěrečný seminář
17.00 - 18.00 - slavnostní zakoneční festivalu

Doprovodné akce:
9.00 - 12.00 - exkurze pro zájemce do areálu Vysokých pecí Vítkovic.

Co nejsrdečněji Vás zveme k účasti na 1. ročníku Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách. Festivalu se mohou zúčastnit všichni, kteří mají o tuto problematiku zájem nebo sami patří k okruhu tvůrců v této oblasti.
Účastníci jej mohou obeslat 5 samostatnými tituly nebo díly seriálu, v maximálním rozsahu 35 minut (každý díl), na profesionálních nosičích nebo VHS. Vyplněnou přihlášku odešlete prosím nejpozději do 30. října letošního roku.

Kontaktní osoby:
Dr. Jan Rywik, ředitel Domu kultury Poklad, Kopeckého ul. 675, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 596 920 127, mobil: 0042 608 624 199, e-mail: dkpoklad [at] iol.cz

Ing. Jaroslav Broulík, tel.: 596 801 576, mobil: 0042 606 934 404,
e-mail: promeny [at] centrum.cz /nebo e-mail: jaroslav.broulik [at] centrum.cz

TECHNÉ OSTRAVA 2002

PŘIHLÁŠKA:
k účasti na Festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách

Název díla: ...............................................
R ežie:............................................. ..........
Rok vzniku:........................................... ....
Produkce:................................... ..............
Rozsah (v minutách):................................
Druh nosiče:........................................... ..
Premiérové uvedení:.................................
Obsah díla:............................................. ...
............................................. ...................
............................. ...................................
............. .................................................. .
Přihlašujíc í
(adresa, kontaktní osoba, tel., fax, e-mail):
........................................ .........................
....................... ..........................................
...... .................................................. .........
Dne:

Klíčová slova: