Günther Vogt a Ákos Moravánszky opět zaplnili Světozor

Pátek, 13. Červen 2014 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Krajinný architekt Günther Vogt a teoretik Ákos Moravánszky z prestižní Fakulty architektury ETH v Curychu vystoupili s dvoupřednáškou tematizující symbiózu architektury s krajinou a důraz na atmosféry v současné architektuře. Přednáška, které se zúčastnily na 400 stovky posluchačů, proběhla v rámci cyklu Švýcarsko-české inspirace, který pořádá o.s. KRUH a Fakulta architektury na ETH v Curychu.

Ákos Moravánszky - blur building

GÜNTHER VOGT Krajina měst / ÁKOS MORAVÁNSZKY Stavět oblaka. Atmosféry a švýcarská architektura / 5. 6. 2014 / Kino Světozor, Praha

ÁKOS MORAVÁNSZKY ukázal především na stavbách švýcarského architekta Petera Zumthora (termální lázně ve Valsu; švýcarský pavilon na Expo 2000 v Hannoveru) novou estetiku přírody v architektuře a zájem o tvorbu atmosfér. Tato nová architektura pracuje s atmosférou jako s něčím skutečným, jako s „objektem“ pro vnímání. Je synestetická, tedy utvářená pro vnímání všemi smysly, jejími stavebními prvky nejsou objektivní znaky, ale prožitek a vcítění. Jako doslovný příklad „zkonstruované atmosféry“ uvedl Blur Building, objekt-oblak z tisíců trysek s pohyblivým tvarem (E. Diller, R. Scofidio, Yverdon-les-Bains, Expo 2002). Přednášející citoval mladého švýcarského architekta Philippa Rahma, který věří, že nástroje současného architekta mají být téměř neviditelné, bez jasných limitů, na pomezí neurologie a meteorologie.

Ákos Moravánszky: Renomovaný autor a profesor teorie architektury na ETH v Curychu. Jako jeden z mála se vedle současné architektury věnuje historickému kontextu středoevropské architektury, ke které má díky svému původu a studiu architektury v Budapešti blízko.

GÜNTHER VOGT ukázal na projektech svého renomovaného studia Vogt Landscape Architects, které spolupracuje například s duem Herzog & De Meuron či Peterem Zumthorem, jak vrací krajinu do měst. Mezi významné projekty patří úprava prostranství před Tate Modern v Londýně či podoba Parlamentárního náměstí tamtéž. Největším projektem je Novartis Campus Park v Basileji, geomorfologická a vegetační interpretace krajiny údolí horního Rýna a jedním z nejnovějších pak instalace-nová krajina na střeše Metropolitního muzea v New Yorku ve spolupráci s americkým umělcem Danem Grahamem.

Vogt nepřenáší pouze módní myšlenky a design na různá místa po světe. Snaží se, aby nový park či veřejné prostranství nebyly jen "městskými objekty", ale byly živé a komplexní. Vychází z širokého kontextu daného místa a nachází jeho přirozený potenciál (břízy v okolí Tate Modern tu rostly kdysi jako nálety, Vogt je sem vrátil a vytvořil příjemné stinné místo).

Günther Vogt: jediný profesor krajinné architektury na ETH v Curychu, v roce 2012 byl vyznamenán jako první krajinný architekt cenou Meret Oppenheim, určenou švýcarským umělcům.

V pátek 6.6. se s oběma přednášejícími v rámci pracovní skupiny setkali čeští odborníci na půdě České komory architektů. Tématem byla současná role přírody ve městě. G. Vogt představil myšlenku přírody jako veřejného prostoru a švýcarských alp jako parku. Diskutovalo se o tom, že v současnosti nejsou největším problémem rozlehlá předměstí, ale prostor mezi dvěma suburbiemi, neobyvatelný a nekontrolovatelný. Mluvilo se také o potřebě rozšířit povědomí o krajině u českých studentů architektury.

pořádá: o.s.Kruh ve spolupráci s Fakultou architektury ETH v Curychu
spolufinancováno: Program švýcarsko-české spolupráce v rámci Fondu Partnerství
pod záštitou: České komory architektů
partneři: Ministerstvo kultury ČR, Škola architektury AVU Praha
projekt podpořili: Nadace české architektury, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, MDA Praha s.r.o., Sipral a. s., Vize s.r.o.
mediální partneři: Era 21, Radio 1, archiweb.cz, ArtMap, earch, časopis Stavba

Občanské sdružení Kruh pořádá od roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře. Cílem přednášek a diskusí je zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě širším vrstvám veřejnosti - tj. i mimo úzký okruh odborníků a studentů architektury. Kruh již uspořádal více než sto přednášek významných i začínajících českých a zahraničních architektů a teoretiků architektury, dva filmové festivaly o architektuře a výstavu Povolání: architekt(ka). Pravidelně vydává sborníky Textů o architektuře. Občanské sdružení Kruh je také iniciátorem celorepublikového festivalu Den architektury.

www.kruh.info, www.denarchitektury.cz