Indoor generation tráví uvnitř budov až 90 % času. Kvalita vnitřního prostředí se však přehlíží

Čtvrtek, 28. Červen 2018 - 0:19
| Napsal: | Zdroj: Reklamní sdělení

Může to znít banálně, ale málokdo se pozastavuje nad tím, jak zásadní vliv má na zdraví a kvalitu našeho života světlo a čistota ovzduší. Primárně se staráme o vzhled prostředí, v němž žijeme. Na to nehmatatelné ale zapomínáme. V době, kdy trávíme 90 % času uvnitř budov, je třeba se zamyslet, jak dál. Změnám společenských návyků by se měla umět přizpůsobit také architektura.

Indoor generation © VELUX
Fotoalbum: 

Dnešní doba se všemi technologickými vymoženostmi a maximálním komfortem v kombinaci s hektickým životním stylem přispívá k tomu, že lidé tráví ve vnitřních prostorách maximum času. Konzumní společnost se stále více odpoutává od lidské přirozenosti. Už se neřídí podle 24hodinového slunečního cyklu, který určoval životní rytmus po statisíce let. Zdraví je sice častým tématem diskuzí, běžně utrácíme za sportovní aktivity všeho druhu, ale přesto jsme zavření v budovách víc než kdy jindy. Moderní způsob život má zcela zásadní vliv na fyzickou i duševní pohodu a produktivitu. Nedostatek denního světla a čerstvého vzduchu může mít negativní dopad na kvalitu spánku, náladu i výkonnost. 

Všechny tyto měnící se faktory zkoumala společnost VELUX ve spolupráci s analytickým ústavem YouGov. Výzkum na téma „indoor generation“ proběhl v březnu 2018 ve 14 evropských a severoamerických státech včetně České republiky. Přináší pozoruhodná zjištění týkající se současného fenoménu života uvnitř budov. Zkoumá také rozdíly ve vnímání toho, jak si myslíme, že žijeme, a skutečným stavem. Kromě závěrů přichází s doporučeními a praktickými tipy, na co se zaměřit a jak situaci zlepšit. 

indoor

Přestože Češi tráví uvnitř budov průměrně 90 % svého času – což je téměř 22 hodin denně – ne každý si to uvědomuje. Respondenti v průměru uvedli, že pod střechou tráví jen 66 % času. Jaké má tento způsob života dopady? Existují dva hlavní znepokojující důvody. Vzduch uvnitř budov je častokrát více znečištěný než ten venkovní, a to i ve velkoměstech. Málokdo ví, že dětské pokoje jsou na tom mnohdy nejhůře z celého domu. Znečištění potom může způsobovat různé zdravotní komplikace jako například podráždění nosu či jícnu nebo respirační onemocnění. 

Zadruhé se pobytem vevnitř odpoutáváme od přirozeného 24hodinového cyklu. K tomu se přidává všudypřítomné umělé osvětlení, displeje digitálních zařízení a světelný smog společnosti žijící 24 hodin denně. Uvedené faktory vedou k čím dál větší izolaci od biorytmů přírody. Narušení cirkadiánního rytmu, který řídí tělesné hodiny podle denní a noční doby, může mít vážný dopad na kvalitu spánku a celkový zdravotní stav. Kromě toho je dostatečný přísun denního světla důležitý i pro psychickou pohodu, což si uvědomuje 68 % respondentů. Přirozené světlo dokonce může fungovat jako antidepresivum. Je vědecky dokázáno, že terapie ve světelném boxu má větší účinek než lék fluoxetin na léčbu nesezónní deprese. 

Přísun denního světla má vliv také na produktivitu, což v dnešní době přesycené konkurencí a tlakem na výkon značně nabývá na významu. Výsledky celoevropské studie SINPHONIE ukazují, že studenti s největší mírou přirozeného světla postupovali při matematických testech o 20 % rychleji a při testech na čtení až o 26 % rychleji. 

indoor

Základní zlepšení se skrývá v drobných změnách v zaběhnutém chování. Pomůže prodloužit pobyt venku například pěší cestou do práce nebo jízdou na kole. Ve vnitřních prostorách zase hladinu toxických látek sníží častější větrání. V navrhování architektury je potom dobré myslet na zajištění dostatečné intenzity denního světla i přísun čerstvého vzduchu tak, aby naše biorytmy trpěly co nejméně.

Peter Foldbjerg, ředitel oddělení Daylight Energy and Indoor Climate ze společnosti VELUX, říká: „Řešení je velmi jednoduché. Cestou je změnit myšlení již při návrhu budov. Příliš dlouho jsme upřednostňovali energetickou účinnost a přehlíželi faktory ovlivňující lidské zdraví. Chceme nyní povzbudit architekty a ty, kteří realizují rekonstrukce domů, aby základní lidské zdravotní potřeby upřednostnili a omezili tak počet lidí postižených životem v nezdravých prostorách. Domníváme se, že nejlepším způsobem, jak to udělat, je zvýšit povědomí o malých změnách, které může udělat každý, a které mohou mít skutečný dopad na kvalitu vnitřního ovzduší i zdraví. Výsledkem těchto změn bude následně i pozitivní vliv na hrubý domácí produkt (HDP) v důsledku vyšší míry docházky do škol i zaměstnání a méně návštěv u lékaře.“

Tomuto konceptu se podrobně věnuje aktivní dům, který vznikl v Kanadě na základě spolupráce odborníků a společnosti VELUX. Dům slouží jako ukázkový příklad vhodného bydlení pro generaci žijící převážně uvnitř budov. Řešení nabízí maximální prosvětlenost i zdraví prospěšné klima díky automatické regulaci oken. Zároveň je stavba energeticky efektivní, nízkonákladová a postavená z ekologických materiálů, čímž má minimální dopad na životní prostředí.

Článek vznikl za podpory společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.

Klíčová slova: