IPR odevzdal Metropolitní plán a čeká na pokyn ke zveřejnění

Pátek, 3. Červen 2016 - 10:10
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Poslední květnový den odevzdal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy hotový návrh Metropolitního plánu. Nový územní plán vzniká od roku 2012 a ještě zhruba další čtyři roky bude procházet projednáváním. Dokument určí jasná pravidla rozvoje Prahy na příštích patnáct až dvacet let.

Metropolitní plán odevzdán - foto © IPR

Skončit by mělo například rozpínání města do polí na okraji Prahy – napříště by se mělo stavět spíše v územích, jako jsou stará nádraží či opuštěné továrny. Plán též – poprvé v historii Prahy – přinese výškovou regulaci pro celou plochu města.

„Jednoznačná inovace Metropolitního plánu spočívá v tom, že je plně digitální,“ říká Petr Hlaváček, ředitel IPR Praha. „Vyvinuli jsme aplikaci s velmi snadným a intuitivním ovládáním, která každému umožní zjistit, jaké regulativy se vztahují k místu, které ho zajímá.“ Plán byl odevzdán jak v tištěné podobě, tak elektronicky.

IPR Praha je nyní připraven zveřejnit návrh Metropolitního plánu, jakmile k tomu obdrží od hlavního města pokyn. Následovat bude několikaleté projednávání, jehož se účastní jak široká veřejnost, tak městské části a nejrůznější instituce.

„Hodně jsme také dbali o něco, co bych nazval jazykem plánu. Snažili jsme se vytvořit plán, kterému bude snadné rozumět – terminologii jsme vymýšleli tak, aby každému bylo jasné, co se tím kterým výrazem myslí. Namísto 'rekreačních ploch s všeobecně smíšeným využitím' tak mluvíme o parcích, o ulicích či náměstích,“ dodává Hlaváček. „Nyní se budeme snažit lidem co nejvíce pomoci, aby plánu porozuměli a mohli se zapojit do procesu projednávání.“