Kvalitní bydlení nestojí jen na dobré architektuře

Čtvrtek, 18. Květen 2017 - 0:00
| Napsal:

Galerie Jaroslava Fragnera v Praze zahájila putovní výstavu nazvanou Nájemní bydlení / zapomenutý segment české architektury – včera, dnes a zítra. Na konkrétních příkladech evropských a českých projektů představuje téma nájemního a sociálního bydlení, které bylo podle kurátorů posledních pětadvacet let přehlíženo. Prohlédnout si ji návštěvníci mohou do poloviny června.

Parkrand, MVRDV, foto © Rob 't Hart
Fotoalbum: 

K rozkvětu nájemního a sociálního bydlení došlo především na přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy naplno propukla bytová krize. V urbanizací přelidněných městech po celé Evropě vládly otřesné hygienické podmínky – celé rodiny žily často v jediné místnosti bez oken, kanalizace v obytných čtvrtích zdaleka nebyla standardem. V důsledku těchto podmínek se pak řada levicově orientovaných architektů, urbanistů i dalších profesí začala intenzivně věnovat plánování lepšího a zdravějšího bydlení pro chudší vrstvy obyvatel.

Začal se vyvíjet nový druh nájemního a sociálního bydlení, který v různých formách a mutacích přetrvával dodnes. Za velký milník v tomto ohledu považují kurátoři výstavy pád komunismu, po kterém následovala divoká privatizace bytových fondů. Velký problém pak podle architektů a spoluautorů výstavy Michala Kohouta a Davida Tichého z kanceláře UNIT nastal u panelových sídlišť. Jejich charakter totiž vychází z předpokladu nájemního bydlení. Po privatizaci bytů začalo proto docházet k řadě problému – vlastníci se jen těžko shodují na změnách, dochází k tříštění názorů ohledně investic a celkového plánování a udržování obytných bloků a jejich okolí.

Pro zmapování tématu se kurátoři rozhodli vyvěsit desítky panelů s konkrétními příklady obytných domů, které se různým způsobem vztahují k probíranému tématu. Ze zástupců evropské architektury si zaslouží zdůraznění především projekt DeFtal Kleiburg (více se o něm dočtete zde), který minulý týden získal prestižní titul Mies van der Rohe Award 2017. Mezi exponáty najdeme ale i desítku českých zástupců, neboť kurátory zajímala historie nájemného bydlení u nás od devatenáctého století po současnost.

Architektura zde ovšem nehraje hlavní roli. Jak totiž pronesl architekt Michal Kohout, „bydlení je o kvalitě celého prostředí. Jde o kvalitu veřejných prostranství, o rozumné členění urbánních bloků, různý charakter bydlení i o celkovou koncepci území.“ Souhlasí s tím i jeho kolega David Tichý, podle kterého „chce výstava ukázat nájemní bydlení v širších vztazích, nejde jen o zdařilou architekturu“.

Hlavnímu výstavnímu sálu dominuje ještě velký ruční model nové brněnské čtvrti u hlavního nádraží, který vytvořili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze a demonstrují na něm vazby kompaktní městské zástavby. Kurátorský tým doplnit ještě Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera, ve které putovní výstava potrvá do 16. června.