Město Žatec hledá administrátora architektonické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru

Středa, 25. Září 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Odbor rozvoje města Žatce hledá administrátora architektonické soutěže, která by měla vyřešit revitalizaci místního Havlíčkova náměstí. Cílem soutěže je obnovit významný veřejný prostor v centru sídlištní čtvrti Podměstí a podpořit tak jeho historickou i kulturní hodnotu.

Havlíčkovo náměstí v Žatci, původní stav, 70. léta © Josef Bláha
Fotoalbum: 

Odbor rozvoje města Žatce hledá administrátora architektonické soutěže. V současné době je vypsáno výběrové řízení právě na tuto činnost. Předmětem architektonické soutěže je revitalizace Havlíčkova náměstí - veřejného prostoru s parkovou úpravou v jádru sídlištní čtvrti Podměstí.  

Náměstí lemované obchodním domem, kulturním domem a výškovou bytovou stavbou vzniklo během 70. let a společně tvoří zajímavý urbanisticko -architektonický celek. Nové okrskové centrum navrhl v druhé polovině 60. let Ing. arch. Vratislav Štelzig ve spolupráci s Ing. arch. Františkem Machačem z Krajského projektového ústavu Ústí nad Labem.   

S odkazem na tehdejší vnitropodnikovou soutěž přišel v loňském roce spolek A dál? S iniciativou obnovy tohoto náměstí v obdobném duchu: nechat promluvit architekty v architektonické soutěži a pro tento park - náměstí tak najít nejvhodnější soudobou formu. Město Žatec, které sídlištní plochy postupně obnovuje a jeho zastupitelé uznávají kvality tohoto místa, se proto rozhodlo využít principy soutěže a podpořit tak jeho historickou a kulturní hodnotu.