Mezinárodní konference Zdravé domy 2014 má svůj jubilejní ročník úspěšně za sebou

Čtvrtek, 17. Duben 2014 - 10:41
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Ve dnech 10. - 11. 4. 2014 se na půdě Fakulty architektury v Brně uskutečnil již 10. ročník mezinárodní konference Zdravé domy 2014.

Mezinárodní konference Zdravé domy 2014 - foto © FA - VUT Brno
Fotoalbum: 
Mezinárodní konference Zdravé domy 2014 - foto © FA - VUT Brno
Mezinárodní konference Zdravé domy 2014 - foto © FA - VUT Brno
Mezinárodní konference Zdravé domy 2014 - foto © FA - VUT Brno
Mezinárodní konference Zdravé domy 2014 - foto © FA - VUT Brno
Mezinárodní konference Zdravé domy 2014 - foto © FA - VUT Brno

Mezinárodní konference Zdravé domy 2014 se na FAKULTĚ ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ uskutečnila ve dnech 9.4.–11.4. 2014. Během prvního dne se na konferenci prezentovalo 10 přednášejících z Česka, Rakouska, Německa a Francie. Letošního ročníku konference se zúčastnilo přes devadesát registrovaných účastníků z devíti zemí Evropy. Druhý den konference byl věnován odborné exkurzi pro přihlášené zájemce konference.

Úvodní slovo přednesla proděkanka Fakulty architektury VUT v Brně prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. a děkan Fakulty architektury VUT v Brně prof. Ing. Josef Chybík, Csc..

První den byl rozdělen do tří sekcí. První sekce byla zaměřena na Vnitřní prostředí a certifikaci budov, druhá sekce byla věnována Energeticky úsporným domům, třetí sekce byla zaměřena na Přírodní stavební materiály a architekturu. Jako první zazněl příspěvek Ing. Romana Šubrta /Energy Consulting, o.s./ na téma Větrání budov v minulosti a současnosti , následovalo téma Nejen teoretický pohled na technologie řízeného větrání v objektech rodinné výstavby Ing. Martina Bažanta, MBA, LL.M. /ATREA s.r.o./, které zahájilo diskuzi. Na téma Vnitřní prostředí a certifikace budov navázal prof. Ing. Petr Hájek, CSc. proděkan pro vědu a výzkum Fakulty stavební ČVUT v Praze svým příspěvkem Budovy v kontextu udržitelné výstavby. Ing. Petr Mareček /Xella CZ, s.r.o./ referátem Pasivní rodinný dům Hamry nad Sázavou otevřel druhou sekci konference. MgA. Jan Brotánek prezentoval téma Altán ve volné přírodě, lokalita „U Valchy“. Posledním přednášejícim dopoledního bloku byl Ing. Günter Lang /Lang consulting – Konsulent für innovative Baukonzepte“, Passivhäuser im Alt und Neubau, International Passive House Consultant/, který se věnoval tématu The development of Passive large residential and non-residential buildings.

Odpolední blok otevřel příspěvek Dipl. Ing. Uta Herz /leiterin Europäische Bildungsstätte für Lehmbau/ na téma Earth ges Europe – European Networking for Education and Training in Earth Building. Následovala prezentace Huga Gasnier /CRATerre – ENSA Grenoble, AE&CC/ na téma Contemporary earth constructions: worldwide panorama and case studie sof recent buildings sites. Celý den pak uzavírali Ing. arch. Mojmír Hudec / Ateliér ELAM/ příspěvkem Pasivní dům „Housenka“ a Gregoire Paccoud /CRATerre – ENSA Grenoble, AE&CC/ přednáškou Earth ges Europe – part 2 – How the „Learning outcomes“ approach and ECVET tools support the development of training in earth construction. Následná diskuze pak dala prostor všem zúčastněným vyjádřit se k daným tématům.

Druhý den proběhla odborná exkurze, během které účastníci navštívili RD v pasivním standardu v Ořechově u Brna, pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích, hliněný dům po rekonstrukci provedené s užitím přírodních materiálů v Rostěnicích, dům se žudrem v Kučerově a firmu SAINT-GOBAIN, GLASS SOLUTIONS CZ - výroba izolačních skel (dvojskel, trojskel) s různými funkcemi tepelně-izolační, zvukově-izolační, bezpečnostní, samočistící, skla s integrovanou vnitřní žaluzií či roletou atd. .

Konference byla velmi zajímavá a přínosná jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. Široké zaměření prezentovaných příspěvků otevřelo konstruktivní diskuze o problematice energeticky úsporných domů a přírodních stavebních materiálů v současnosti. Těšíme se na další úspěšný ročník.

Klíčová slova: