Nejlepší projekty studentů FA ČVUT. Druhá kůže zná své vítěze

Pátek, 9. Březen 2018 - 0:49
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

28. února proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných projektů letošního ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže. Přímo na půdě Fakulty architektury ČVUT byli oceněni čtyři studenti za nejlepší návrhy bytových staveb. Porota na pracích studentů kriticky hodnotila snahu o vyřešenou dispozici a formální stránku návrhu, ale také také širší pojetí s ohledem na urbánní a sociální kontext.

Bytový dům Práchnerova, vizualizace exteriéru © Daniela Pisingerová
Fotoalbum: 

Předmětem přehlídky jsou projekty, které studenti FA ČVUT vypracovali zpravidla ve druhém ročníku v rámci předmětu ATBS - Ateliér bytová stavba. Do soutěže v letošním akademickém roce pedagogové nominovali 26 projektů z 12 návrhových ateliérů. Soutěž již sedm let sleduje kvalitu projektů a otevírá diskusi o metodice navrhování bytových staveb na FA ČVUT. Zasedání poroty a vyhlášení vítězů se konalo 28. února 2018.

1. místo: Anna Volk (Ateliér Hlaváček – Čeněk), Klimentská x Nové mlýny

2. místo: Matěj Kováčik (Ateliér Mádr – Malošíková), Žatečák po holandsku

3. místo: Eliška Drahotová (Ateliér Redčenkov), Bytové domy Tre Cime

3. místo: Daniela Pisingerová (Ateliér Redčenkov), Bytový dům Práchnerova

Porota nezávislá část: Ing. arch. Aleš Burian, prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Štěpán Valouch

Porota závislá část: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D., Ing. arch. Jan Sedlák

¨

1. místo: Anna Volk (Ateliér Hlaváček Čeněk), Klimentská x Nové mlýny

Autorská zpráva

Na komplikovaném pozemku v centru Prahy se zvedá přísná betonová stavba. V nejbližším okolí vyrostl platan, který v současné době je přírodní památkou.

Zadáním bylo navrhnout bytový dům a dokončit blok, nezastavené pozemky kterého jsou oploceny. Neprůhledný plot vytvořil zavřený vnitřek bloku kde vznikla mateřská škola.

Hmotový koncept dotváří blok a nechává zavřený prostor pro obyvatele.

Dům stojí na křižovatce ulic Klimentské a Nové Mlýny. Na úzkém pozemku mezi stromem a vedlejším domem se nachází bytová stavba. Parter se propojuje s vnějším prostorem pomoci prosklené fasády. V něm se umístila kavárna, fasádu které se dá v letě otevřít a tím zvětšit prostor náměstím se stromem.

Výrazně zvýšený koncept spolupracije se dvěma dominantami v okolí. Jedna z nich je Novomlýnská vodárenská věž a druhá je Kostel svatého Klimenta.

V šesti následujících podlažích se umístili jedenáct bytu. Byty jsou osluněny z jihu a západu. Na jižní fasádě se v některých bytech objevují lodžie, které mají výhled na bohatou korunu platanu.

Pohledový beton v interieru podporuje přísnost stavby a taky dává možnost obyvatelem provést libovolnou úpravu. Dřevěné podlahy změkčují prostor teplem barvy a strukturou.

Lokace v centru Prahy poskytuje výbornou komunikaci, zatímco klidné prostředí kostela  omezuje prostup hluku do obytných prostorů.

 

HPP – 2360 m2 (bez garáží)

koeficient zastavěnosti – 0,5

plocha pozemku – 1264 m2

zastavěná plocha – 655 m2

 

Hodnocení poroty

Porota hodnotí citlivost k místu a zároveň tvůrčí odvahu.  Dobře vyřešené dispozice, odvaha vyřešit v centru místa parkhouse nad zemí. Prostorové řešení v rámci kontextu města.

 volk

2. místo: Matěj Kováčik (Ateliér Mádr – Malošíková), Žatečák po holandsku

Autorská zpráva

      V návrhu bytového domu pro Žatec jsem se pokusil vhodně zasáhnout do kontextu Pražského předměstí, bývalé průmyslové čtvrti. Mělkou dispozici návrhu definovalo rozhodnutí plně využít vnitrobloku. Budova reaguje na měřítko okolních domů a je rozdělena na osm menších hmot, v každé se nachází jeden vertikální mezonetový byt. K jejich lepšímu odlišení a navození pocitu vlastního domova mají různě barevné cihlové fasády.

         Dům nedoplňuje blok úplně, ale nechává prostor před štítem stávajícího objektu a vytváří tak další zákoutí lákající k prozkoumání. Přísný řád domu narušují rozmanité střechy, některé jsou pochozí a nabízejí výhled na panorama žateckých komínů.

         Každý z mezonetových bytů je zónovaný podle podlaží - ve 2NP denní obytná zóna, ve 3NP noční zóna a ve 4NP něco navíc (pro každý dům unikátní prostory). V přízemí se nachází kavárna, obchod a menší kancelářské prostory.

         Podzemní garáže mají vjezd rampou ze sousedního objektu (ten je položený níže v ulici a rampa je tam výhodnější). Tento objekt je návrhem kolegy z ateliéru (urbanistické řešení bloku jsme vypracovali společně).

         Na mysl vyvstává obraz živého města. Dnes Žatec spí, ale případný zápis do seznamu UNESCO může všechno změnit...

  

hrubá podlažní plocha: 2587 m2(bez společných garáží)

koeficient zastavěnosti: 0.54

plocha pozemku: 1205 m2

zastavěná plocha: 652 m2

 

Hodnocení poroty

Porota oceňuje snahu autora o rostlé doplnění města. Měřítko a rozmanitost návrhu dociluje úspornými racionálními prostředky a opakovatelnou dispozicí. 

kovacik

3. místo: Eliška Drahotová (Ateliér Redčenkov), Bytové domy Tre Cime

Autorská zpráva

 V zimním semestru ateliér pod vedením dvojice Redčenkov – Danda zpracovával Motolské údolí, tedy oblast kolem ulice Plzeňská a Vrchlické. Studentů se zadáním ATBS, tedy i mněm byl přidělen pozmek, proluka, na území Košíř. V mém případě se jedná o proluku na styku ulice Hlaváčkovy a Prachnerovy.

     Nezastavěné Hlaváčkově ulici přiléhají nevyužité plochy, které vytváří nefunkční přostředí, bloková zástavba z Plzeňské a Prachnerově ulice zde nepokračuje. Právě tuto skutečnost se ve svém projektu pokouším změnit. Dlouhá, šedesátimetrová, proluka v Hlaváčkově ulici vybízela k rozdělení hmoty na více částí. S ohledem  na měřítko a na zástavbu v Plzeňské ulici jsem se rozhodla vytvořit hmoty tři. Rozhodujícím faktorem však bylo zachodávní vjezdu a parkovaní ve dvoře, čehož obytvaleté okolní zástavby v současné době využívají, a průchodu vnitroblokem z ulice Plzeňská do Hlaváčkovy ulice. Dalším cílem bylo
i zkulturnění vnitrobloku. Navrhuji zde dětské hřiště, zpěvněné cesty a parkovací stání.

     Tři schodišťové bytové domy jsou orientované na ose sever-jih. Díky stejné výšké a absenci ustupujícího podlaží tvoří kompaktní soubor. Západní fasáda jednoho z domů náleží ulici Prachnerově.  Zde navazuji na okolní zástavbu. Na východní straně pokračuje zástavba Hlaváčkovy ulice dalším bytovým domem. Vstupy do bytových domů jsou umístěny z boku.

     Domy mají šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Parkování, umístěné v podzemí, je společné
i s vedlejším bytovým domem v ulici. Vjezd do podzemních garáží je umístěn v ulici Pod radnicí. Kromě parkovacích stání se v suterénu nachází rovněž sklepy a technické místnosti, určené pro odpad a vytápění.
V parteru se nachází pronajímatelné komerční prostory, přístupné z Hlaváčkovy ulice, a zázemí pro rezidenty. Ve vyšších patrech jsou rozmístěné byty různých velikostí. Ve druhém, třetím a čtvrtém patře navrhuji šest 2KK bytů, jeden 3KK a dva 4KK. Dohromady tedy celkem devět bytů na jedno podlaží. V pátém a šestém podlaží navrhuji byty mezonetové, které mají přístup na střešní terasu.

     Co se týče materiálů, na jižní a severní fasádě dominuje černé režné zdivo, které spolu s rozměrnými okenními otvory a lodžiemi tvoří dynamický pohled. Vnitřní stěny lodžií zůstavají světlé. Šedý pohledový beton pokrývá boční stěny bytových domů. Kontrastuje tak s tmavou uliční fasádou, která by v užších částech mezi domy netvořila vhodnou atmostféru. Dlažební kámen s geometrickou skladbou  vyplňuje prostor před bytovými domy. Tvoří tak reprezentativní část komunikace v Hlaváčkově ulici.

     Poslední řádky věnuji osvětlení zvoleného názvu pro můj projekt – Tre Cime. Tre Cime je impozantní tříčlenná skupina skalních štítů v severní Itálii, symbol Dolomit. Návštěva této lokality byla pro mne silným zážitkem, proto mi při přemýšlení nad pojemnování mých třech bytových domů naskočila právě tato trojice.

 

Hrubá podlažní plocha: 5773,74 m2

Koesficient zastavěnosti: 0,65

Plocha pozemku: 1438,24 m2

Zastavěná plocha: 935,25 m2         

    

Hodnocení poroty

Porota oceňuje touhu po výtvarném domu, fasády domu jsou někdy formální na úkor dispozice. Příznivé je propojení města a měřítko domů, parter s průchody.

drahotova

3. místo: Daniela Pisingerová (Ateliér Redčenkov), Bytový dům Práchnerova

Autorská zpráva

Koncept vychází z hmoty dodržující výškou charakter okolní zástavby. Svým tvarem kopíruje linii uliční čáry. Ve středu vzniká atrium, které umožňuje oslunění bytů a vznik polosoukromého prostoru pro obyvatele domu.

Stavba se nachází v Praze 5 nedaleko tramvajové zastávky Klamovka. Dům ukončuje blok a je lemován ulicemi Vrchlického, Práchnerova a Hlaváčkova. Součástí je podzemní parkoviště společné se sousedním bytovým domem, v kterém se také nachází vjezd, a to z ulice Vrchlického. 

Prosklenné výplně oken jsou na celou světlou výšku bytů. Díky předsazené fasádě vzniká pravidelný rastr domu. Hlavním prvek je posuvné stínení z dřevěných lamel, které rozehrává vzhled budovy. Každý byt obsahuje minimálně jednu lodžii. Stavba nabízí standartní a nadstandartní rodinné bydlení včetně vždy dvou bytů na patro určené pro dvě osoby. Součástí domu je společenská místnost, z které je umožněn vstup na zahradu v atriu.

 

Plocha pozemku    960 m2

Zastavěná plocha 760 m2

Koeficient zastav. 0,7

 

     Hodnocení poroty

Kvalitní městský dům s měříkem, detailem a adekvátním výrazem k prostředí.  Graficky dobře odvedená práce.

 pisingerova

Porota 7. ročníku soutěže zhodnotila letošní ročník slovy:

Oceňujeme v řadě projektů snahu nejen o vyřešenou dispozici a formální řešení návrhu, ale také přemýšlení v rámci kontextu města i sociální struktury. Některé projekty nebylo komplexně možné posoudit, chyběly textová části, řezy, situace.