Slavnostní otevření Výstavní síně a stálé expozice života a díla architekta Bohuslava Fuchse

Středa, 9. Červenec 2014 - 14:48
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

V sobotu 21. 6. 2014 se ve Všechovicích v okrese Přerov, při příležitosti oslav 119. výročí autorova narození, uskutečnilo slavnostní otevření Výstavní síně Bohuslava Fuchse a stálé expozice BOHUSLAV FUCHS 1895–1972, Život a dílo, projekty, realizace, kresby, modely a fotografie.

Výstavní síň Bohuslava Fuchse - Všechovice

Při příležitosti slavnostního otevření se přítomní pamětníci i bývalí spolupracovníci, společně s příbuzenstvem a se zástupci obce společně vyfotili před rodným domem Bohuslava Fuchse, podobně jako dříve při odhalení pamětní desky v roce 1980.

Slavnostního přestřižení pásky při otevření Výstavní síně se ujal starosta obce Radovan Mikuš, dále proděkan Fakulty architektury VUT v Brně doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. a emeritní děkan FA VUT v Brně prof. Ing. arch. Ivan Ruller.

Po úvodním slově partnerů, autorů expozice a pamětníků následovalo vystoupení hudebního Souboru příčných fléten při ZUŠ Hranice a komentovaná prohlídka expozice.

Záštitu nad slavnostním otevřením převzali ministryně pro místní rozvoj ČR Mgr. et Mgr. Věra Jourová a starosta obce Všechovice Radovan Mikuš.

Výstavní síň je situována v autorově rodné obci, nedaleko jeho rodného domu, v budově bývalé školy z roku 1888, v prostorách dříve využívaných Obecní knihovnou a je pro veřejnost otevřena ve středu 13 – 17 h a v neděli 14 – 16 h.

Expozice byla vytvořena v úzké spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně a Muzeem města Brna, pod vedením doc. Ing. arch. Jiřího Palackého, Ph.D.

Na její přípravě se podíleli místní občané, zastupitelé, majitel zámku, partneři expozice, studenti a pedagogové Fakulty architektury VUT v Brně.

Nosnou myšlenkou expozice je stálá připomínka odkazu osobnosti Bohuslava Fuchse v jeho rodném městě a podtržení významu jeho rodného, skromného a malebného kraje pro autorovu inspiraci, pracovitost, houževnatost a píli, díky nimž se dokázal prosadit.

Jednotlivé exponáty doprovází bohatá obrazová výbava, sestávající z archivních a současných fotografií, dokumentů, plánů, filmů, audiozáznamů apod. Expozice je věnována především odborné veřejnosti, ale je záměrně koncipována tak, že svým obsahem a obrazovou složkou zcela jistě zaujme i širší laickou veřejnost.

Více informací viz webové stránky výstavní síně: http://bohuslavfuchs.wordpress.com

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy FA VUT v Brně