Východoněmecká silbermode 2. díl: Vzorový chrám konzumu ve vybombardovaném městě

Čtvrtek, 7. Červen 2018 - 0:43
| Napsal:

Město Hoyerswerda prošlo na konci druhé světové války rozsáhlým bombardováním. Po rozdělení Německa v poválečném období se stalo významným těžebním městem. Počet obyvatel se v krátké době zdesetinásobil. Tak výrazný nárůst obyvatel se vázal k rozsáhlé experimentální výstavbě sídlišť. Hoyerswerda se měla stát vzorem socialistického města, jehož součástí mělo být nové centrum obsahující mimo jiné i vzorový chrám konzumu.

Dobový snímek nově dokončeného domu Centrum v Hoyerswerdě. Zdroj: Deutsche Architektur, 1969. č. 10, s. 588.
Fotoalbum: 

Počátkem roku 1965 byl pověřen projektový ústav VEB Leipzig vypracováním návrhů tří experimentálních obchodních domů – v Cottbusu, Schwedtu a právě v Hoyerswerdě. Podkladovou studii, ze které ústav pod vedením Güntera Walthera vycházel, dodala německá Bauakademie. Další požadavky, definující především provozní schéma, určil Institut für Handelstechnik. Jednotlivé nároky na pohyb nakupujících, zboží a zaměstnanců měly rozhodující vliv nejen na formování dispozice, ale i na konstrukční a architektonické řešení. Obvodový plášť obchodního domu konsument v Cottbusu byl navržen z plasticky tvarovaných betonových panelů; u domů Centrum pro Schwedt a Hoyerswerdu měl být plášť tvořen právě stříbrným eloxovaným hliníkem.

Obchodní dům v Hoyerswerdě byl realizovaný jako první. Svým architektonickým, dispozičním i konstrukčním řešením do jisté míry specifikoval další vývoj východoněmeckých obchodních domů Centrum. Autoři návrhu Adolf Möller, Günter Walther, Hans-Heinrich Forberg a Horst Fellman rozvrhli provoz domu do jednoho podzemního a tří nadzemních podlaží. Suterén sloužil především ke skladování průmyslového zboží, potravin a prázdných obalů. Vzhledem k tomu, že v okolí nebyl k dispozici žádný centrální sklad, skladová plocha v obchodním domě tvořila 50 až 60 procent prodejní plochy. Příjem zboží byl realizován z podzemního zásobovacího dvora, jenž zpřístupnila 60 metrů dlouhá rampa z přízemní úrovně. První a druhé nadzemní podlaží sloužila jako podlaží prodejní. V prvním patře byl navíc ještě sklad. Poslední podlaží objektu bylo věnováno administrativě a hygienickému zázemí pro zaměstnance, restauraci s kuchyní a dále se zde nacházely další služby (lékař, ateliér s fotokomorou, kadeřník, aj.).

Forma domu zcela odpovídá představě moderního obchodního domu. Parter tvoří celoprosklené výlohy, které chrání před povětrnostními vlivy a slunečním zářením konzolové zastřešení. Fasádu tvoří předsazený plášť z eloxovaného hliníku s provětrávanou mezerou. Dle návrhu sochaře Harryho Müllera jsou hliníkové kazety plasticky deformované, obrovská stříbrná plocha si tak udržuje drobné měřítko. V posledním podlaží je po celém obvodu pás oken, jenž přivádí denní světlo do kanceláří. Je na místě zmínit jistou podobnost s obchodním domem Prior v Plzni, jehož upravený návrh vznikl v roce 1961 (!), tedy čtyři roky před začátkem projektování domu v Hoyerswerdě.

Interiéry byly navrženy v mírných barevných kombinacích. Hlavní úlohu ve vnitřním prostoru mělo zboží. Veškerá potrubí a elektrické vedení bylo schováno za stropním podhledem tvořeným perforovanými sádrokartonovými deskami. Jediným výrazným motivem v interiéru byly zářivkové trubice, které osvětlují prodejní sály.

  

Již před samotným návrhem budovy byla závazně definovaná její konstrukce. Prefabrikovaný železobetonový skelet v modulu 6 x 12 metrů ztužují monolitické stěny instalačních a komunikačních jader. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými kazetovými deskami 1,2 metru širokých a 6 metrů dlouhých. Vysoká hladina spodní vody měla vliv i na způsob založení budovy; tlaku podzemní vody odolává železobetonová vana. Zajímavostí je i dvouplášťová střešní konstrukce se vzduchovou mezerou, která slouží jako ochrana před nadměrnou tepelnou zátěží.

Centrum v Hoyerswerdě se začal stavět v srpnu 1965 a v červnu 1968 byl slavnostně otevřen. V roce 1990 převzal obchodní dům obchodní řetězec Karstadt. Znovusjednocení Německa a následné omezení těžebního průmyslu mělo za následek odsun téměř poloviny obyvatel Hoyerswerdy. Úbytek obyvatel se dotkl i ekonomičnosti provozu Karstadtu. Po přestěhování řetězce do jiné budovy koupila v roce 2012 obchodní dům společnost ECE, která vybudovala v těsné blízkosti nové nákupní středisko Lausitz-center. Bývalý obchodní dům Centrum byl s nákupním komplexem propojen a stal se tak jeho součástí. Ačkoliv došlo k výrazné změně urbanistických souvislostí, obchodní dům si (aspoň prozatím) uchoval stříbřitý hliníkový plášť.

Přečtěte si také 1. díl série o fenoménu východoněmecké silbermode věnovaný prvním stavbám chrámů konzumu - obchodních domů.