Složení poroty Grand Prix Obce architektů 2004

Pondělí, 8. Březen 2004 - 10:42
| Napsal:
Obec architektů, jejíž nejsledovanější akcí je pořádání výroční soutěž Grand Prix, má nové vedení a mimo to už je známo složení poroty pro ročník 2004. Uzávěrka pro doručení dokumentace do soutěže Grand Prix 2004 končí 10. března 2004! Výroční cena Obce architektů Grand Prix byla založena roku 1993 a jejím konkurentem se stala jen Stavba roku pořádaná Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, jen pro zajímavost uvedu že vítězem za rok 2003 byla tatáž stavba > Palác Langhans v Praze (titulem Stavba roku se ovšem vždy pyšní pět staveb bez udání pořadí)

Porotci tento rok zasednou 18.března v Trmalově vile od architekta Jana Kotěry a budou až do neděle posuzovat předložené práce, aby vybrali tu, jenž bude oceněna titulem Grand Prix Obce architektů 2004.

V letošní porotě Grand Prix 2004 zasednou tito členové >
>Professor Sir Colin Stansfield Smith
>arch. Jan Gehl
>arch. Pavol Paňák
>Prof. Jiří Sopko
>arch. Romuald Loegler
>arch. Wilfried van Winden
(podrobnější informace naleznete pod odkazem u každého jména)

Soutěž si dává za cíl hodnocení a porovnávání děl, jenž splňují kritéria pro nominaci, takže se jistě pohybuje na tenkém ledě dobového vkusu a názoru na architekturu, stačí si jen uvědomit, jak kriticky byla mnohdy hodnocena progresivní díla minulých období v době jejich vzniku, dnes se stávají obdivovanými. Tento fakt však nemůžeme brát v potaz a zrušit soutěže, je třeba uznat složitou práci porotců při hodnocení nehodnotitelného. Důležitější mi ovšem připadá fakt, že máme v naší malé zemi soutěže dvě, její kritéria hodnocení se sice rozcházejí, ale vítězové vypadávají stejní. Nezbývá než se zeptat, nemělo-li by dojít k určité diferenciaci a jedna ze soutěží by se mohla odlišit třeba způsobem nominace, která by mohla být iniciována kritiky či kýmkoliv, kdo má chuť nějakou stavbu nominovat, čímž by se jistě rozšířil záběr soutěže. Také není tajemstvím, že někteří autoři programově nepřihlašují svá díla vedeni rozličnými důvody, což poněkud znevažuje výsledky soutěží, pokud se nehodnotí vše, snižuje se její informativní přínos a jistě tedy nesplňuje ani jedna z nich deklarovaný ucelený přehled soudobé architektonické tvorby v České republice. Stálo by jistě za úvahu přehodnocení pravidel, ale prozatím můžeme být přinejmenším rádi, že máme dvě.
Klíčová slova: