Soudní dvůr v Antverpách | Richard Rogers Partnership

Pátek, 8. Září 2006 - 9:41
| Napsal:
V rozvojové části Antverp, kterou dále bude zpracovávat RRP, byla v březnu slavnostně otevřena velkolepá a přitom až éterická budova soudního dvora. Narozdíl od tradičních soudních budov, které zpravidla kladou důraz na váhu justice, vychází tato stavba s principu transparentnosti. Soudní síně, posluchárny i veřejný prostor jsou prosyceny přirozeným světlem. Ač rozlehlost dostala přednost před výškou, nabízí budova působivé výhledy na město.
Richard Rogers patří k nemnoha architektům, kterým se podařilo rozjet stroj na architekturu, přesto ani po letech nepropadá rutině. Naopak se intenzivně zajímá o věci veřejné a stále klade značný důraz na životní prostředí a na člověka. Dalším z řady příkladů může být právě budova soudního dvora. Ta odráží vizi města jako místa pro člověka a demokracii s úzkou vazbou na regeneraci městského života.

Parcela se nachází v Bolivarplaats, jižně od městského jádra, kde je organizmus města uměle přerušen vysokorychlostí silnicí, která uměle ukončuje významný městský bulvár. Samotná budova je vlastně pouhým katalyzátorem rozvoje mnohem rozsáhlejšího území a je chápána jako brána do města, jako spojnice mezi centrem a řekou Šeldou. • Nová budova soudu je umístěna na osu jednoho z hlavních antverpských bulvárů, takže je vidět už z dálky (foto Richard Rogers Partnership / Grant Smith)
 • Soudní dvůr má šanci stát se jednou z architektonických ikon Antverp. Budova je ihned rozpoznatelná netradičně koncipovanou střechou. Pohled na hlavní vstupní schodiště z Bolivarplaats (foto Richard Rogers Partnership / Grant Smith)

  V budově sídlí osm obvodních civilních a trestních soudů, které mají k dispozici 36 soudních síní. K nim se přidávají administrativní prostory, kanceláře soudců a právníků, knihovna a kavárna. Všemu dominuje ohromná veřejná hala, známá jako Salle des pas Perdus, k níž ze stran přiléhají dvě trojice mírně vějířovitě rozevřených křídel. Ta je zastřešena úchvatnou prosklenou strukturou, která je v místě soudních síní ukončena paraboloidy. Veřejné prostory jsou umístěny nad kancelářemi, takže severním směrem poskytují úchvatný výhled na město.

  Vedle prosvětlených atrií je transparentnost patrná i na výtazích a schodištích, takže vše se společně podílí na původní myšlence zajistit, aby práce justice byla přehlednější. Barevné ocelové prvky napomáhají v orientaci.


 • Grandiózně pojatá, a přitom étericky lehká střecha na Salle des Pas Perdus (foto Richard Rogers Partnership / Grant Smith)
 • Interiér jedné ze soudních síní (foto Richard Rogers Partnership / Grant Smith)

  Budova, která přemosťuje významnou rychlostní komunikaci, se svými šesti rozevřenými prsty otevírá do volného prostoru. Okolní krajina je koncipována tak, aby chránila budovu před hlukem a znečištěným vzduchem způsobeným frekventovanou dopravou.

  RESPEKT K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍVelká pozornost byla při navrhování stavby věnována životnímu prostředí a efektivnímu využívání energie: optimálně je použito přirozené osvětlení, přirozená ventilace je doplněna nízkorychlostní ventilací poslucháren, taktéž dochází k recyklaci dešťové vody. Využívána je i tepelná setrvačnost betonových pilířů, redukce solárních zisků je dosaženo pomocí vhodného zasklení a s použitím venkovních žaluzií.

  Město: Antverpy
  Země: Belgie
  Klient: Regie der Gebouwen
  Náklady: 86 mil £ (3,577 mil. Kč)
  Celková plocha: 77.000 m2
  Realizace: 1998-2005
 • Klíčová slova: