Soutěž: Středoevropské forum v Olomouci

Úterý, 25. Září 2007 - 9:20
| Napsal:
Muzeum umění Olomouc připravuje architektonickou soutěž k projektu Středoevropského fora. Projektový záměr, který počítá jednak s rekonstrukcí stávajícího objektu muzea v centru staré Olomouce, jednak s přístavbou v proluce v jeho sousedství, vybralo ministerstvo kultury mezi možné kandidáty na podporu z evropských fondů v rámci Integrovaného operačního programu. Soutěž bude vyhlášena s největší pravděpodobností na podzim letošního roku.
Projektový návrh s oficiálním názvem Muzeum umění Olomouc – Středoevropské forum počítá s rekonstrukcí muzejního objektu a jeho doplněním o nové funkce, které by vyžadovala přístavba Středoevropského fora. A právě nový objekt, který má vzniknout částečnou zástavbou proluky v sousedství muzea o rozloze zhruba 1800 m2, je další částí projektu.

„Středoevropské forum by mohlo podchycovat různorodé projevy výtvarné kultury středoevropského regionu, budovat jeho stálé expozice, pořádalo by krátkodobé výstavy, případně větší střednědobé přehlídek typu bienále či trienále a zahrnovalo by také nový centrální depozitář uměleckých děl a mezinárodní badatelské centrum – knihovnu, multimediální centrum a archív,“ přiblížil ideový záměr ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal s tím, že SEF by se soustřeďovalo na prezentaci výtvarné kultury zemí střední Evropy a viszegradského prostoru (ČR, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo a Polsko).

Vzhledem k tomu, že MUO chce intenzivně pokročit v konkretizaci projektového návrhu, připravuje již nyní architektonickou soutěž, jejíž předmětem bude ideové, architektonicko-urbanistické řešení rekonstrukce Muzea umění Olomouc a přístavby Středoevropského fora. Muzeum soutěž vyhlásí prostřednictvím médií, odborných časopisů i profesních sdružení nejpozději v listopadu letošního roku.

Podrobnější informace o projektu jsou zveřejněny na internetových stránkách www.olmuart.cz, konkrétně zde:

  • Muzeum umění Olomouc usiluje o vznik Středoevropského fora
  • Klíčová slova: