Univerzita v Ghaně | Inspirace barevnými látkami

Úterý, 26. Říjen 2010 - 2:00
| Napsal:
JEDNODUCHOST-PŘIROZENOST-ŽIVOT – to je motto, které vévodí dalšímu soutěžnímu projektu Kampusu lékařské university v exotické Ghaně. K soutěži, organizované architektonickou a projekční kanceláří Helika, byl příhlášen návrh Marie Pavlasové, jež se snaží reflektovat problematiku přívalových dešťů v této oblasti.

Architektonicko-urbanistické koncepční zásady vycházejí z:

  • vyrovnání se s klimatem  (přívalové deště, průměrná teplota 24-27°C, extrémy 22-35°C, ostré slunce, vysoká vlhkost 74-86%
  • rozdílnost kultury (otevřenost, srdužování, víra, život, dravost)
  • samostatnost celku 

Návrhu dominuje hlavní univerzitní ulice, poskytující prostor pro veřejný život, potkávání diskuze, učení, zprostředkování: trhy, venkovní čajovny, terasy. Ulice je jasně definovaná svou funkcí v období dešťů- funguje jako koryto do kterého je kanály přiváděna voda z přívalových srážek. Osvědčený způsob fungování mnoha měst, vesnic , osad, kdy koryto řek slouží jako jediná komunikace, která je v krátkém období dešťů nevyužívaná. Ulici svírají stavby univerzitních budov, vytvářející stín, nabízející další sociálně, kulturní možnosti, je překročena mnoha pěšími lávkami, náměstím a brody, to vytváří nejen variabilní propojení, ale také společně se stromy a zavěšenými plachtami na kůlech další nutný úkryt před přímým sluncem.

Prostorové a funkční rozmístění budov tvoří samostatně fungující územní celek, vyznačující se kompaktností zástavby, vycházející z nutnosti ochrany (lidstvo vždy při nebezpečí, živelných katastrofách a nepřízni počasí se sdružuje v chráněných “chumlech”), je inspirováno tradičními látkami kente - jejich živost a barevnost Afričanům vlastní je přenesena do zpevněných ploch veřejných prostor, dvorů a cihelných fasád staveb. Kolmé úzké ulice nabízejí nejen potřebný stín, navíc usměrňují a posilují vítr proudící v jejich směru (což je převládající proudění větru).

Stavby se sociální a kulturní funkcí tvoří hlavní kolmou osou na osu koryta, obě osy jsou zakončeny duchovním prostorem, nutným v komplexu, sdružujícím přes 1000 věřících osob. Jde o mešitu s minaretem a otevřený zastřešený prostor křesťanských bohoslužeb.

Koncepční technické řešení jednotlivých budov:

materiál: objekty jsou postaveny z lokálně vyrobených cihel, poskytující chlad v interiéru, dostatečnou trvanlivost fasády a nižší ekonomickou náročnost se zaměstnáním místních obyvatel

konstrukce:

univerzitní budovy

  • 3-podlažní
  • mající vnitřní otevřená atria, chráněná před deštěm, s volnou výměnou vzduchu, zajišťující klima v společných komunikačních prostorách, klimatizují se tak pouze dílčí místnosti výuky, vědy, knihovny,...,
  • trojtrakt poskytující variabilitu dělení laboratoří na potřebné plochy, z důvodu nestanovení přesných požadovaných velikostí jednotlivých laboratoří,...

objekty pro bydlení

  • převážně 2-podlažní

studenti

  • koleje jsou tvořeny samostatnými pokoji se společnými prostory na chodbě, jednotlivé pokoje mají přístup na pavlač, která vytváří slunolam
  • budovy kolejí jsou uspořádány, aby vytvářely polouzavřené soukromé prostory pro studenty

profesoři

  • byty profesorů jsou uspořádány ve 25 domech po 4 bytech, které mají mezi sebou průběžné desky stropu vytvářející soukromé zastíněné meziprostory

             

Klíčová slova: