ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY OBCE ARCHITEKTŮGrand Prix Obce Architektů 2004

Čtvrtek, 20. Květen 2004 - 0:22
| Napsal:
Soutěžní přehlídka architektonických prací Grand Prix Obce architektů 2004 po úspěšných předcházejících deseti ročnících zahajuje druhé desetiletí své existence. Jistě by se slušelo zhodnotit léta minulá, zamyslet se nad budoucností a poděkovat architektům Kozlovi a Pýchovi, kteří stáli u zrodu soutěže.
Když přemýšlíme o budoucnosti Grand Prix a diskutujeme s ostatními kolegy její statut, shodujeme se v potřebě jedné respektované národní ceny za architekturu. Je třeba si přitom uvědomit, že Grand Prix má oproti obdobným přehlídkám svá dvě specifika. Za prvé je to nezávislá porota, složená z uznávaných zahraničních architektů a jednoho Čecha, který ale nesmí být tvůrčím architektem. Takto složená porota je naprosto neovlivnitelná a svým rozhodnutím nastavuje zrcadlo okolního světa naší současné architektuře. Za druhé je to podmínka, že práce může být přihlášena pouze autorem díla.
Dovolte, abych se u této druhé zvláštnosti na chvíli zastavil, protože je velmi často diskutována a v zahraničí vzbuzuje údiv. Tato podmínka však vychází z naší nedávné historické zkušenosti, kdy jakési komise rozhodovaly o tom, co je správná architektura a co není. Myslím si, že jsme dostatečně svéprávní a svobodní na to, abychom sami jako architekti rozhodli, jaké dílo do přehlídky přihlásit. S touto svobodnou volbou samozřejmě přímo úměrně souvisí kvalitní složení poroty. Čím větší „hvězdy“ přijmou účast v porotě, tím větší bude zájem všech architektů se přehlídky zúčastnit a tím více budou sami odpovědně vybírat své práce. Je prvořadou povinností organizátora soutěže, aby pro složení poroty učinil maximum.
S potěšením můžeme konstatovat, že nad letošním ročníkem, který poprvé produkuje profesionální agentura, převzali záštitu předseda vlády České republiky PhDr. Vladimír Špidla a členové vlády JUDr. Pavel Němec, ministr pro místní rozvoj, Pavel Dostál, ministr kultury, a RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí. Chtěl bych panu předsedovi a členům vlády za tuto záštitu a podporu architektury poděkovat.

Závěrem blahopřeji všem oceněným a těším se
na další ročník GRAND PRIX 2005.

Oleg Haman
předseda Obce architektů
Klíčová slova: