V nemocnici jako v hotelu

Středa, 16. Červen 2010 - 2:00
| Napsal:
O tom, že dobře navržené nemocniční prostředí může zkrátit dobu léčby, přispět k lepšímu stavu pacientů a zároveň poskytovat přitažlivější pracovní prostředí pro lékaře, sestry a celý personál, existuje již řada důkazů...

Vytvořit z nemocničního prostředí humánní a civilizované místo pro všechny, kdo je používají, se podařilo rovněž Siru Normanu Fosterovi, který si do svého portfolia připsal svoji první nemocnici. Byla otevřena teprve nedávno a nachází se v jihozápadní Anglii, nedaleko města Bath.

Nevelká soukromá nemocnice Circle-Bath, která je jedním z prvních center britské sítě zdravotnických zařízení, vyznačujících
se novým přístupem ke zdravotní péči, je jednoduchý, tvarově strohý objekt, s promyšlenou, snadno přehlednou vnitřní dispozicí.
Uvnitř připomíná luxusní hotel, jehož jedinou metou je maximální spokojenost hostů.

Tomu, aby se pacienti, personál a návštěvníci cítili co nejlépe, slouží i architektonické pojetí budovy. Charakterizuje je kompaktní design, který podporuje pocit pospolitosti a přátelské atmosféry. Všechny důležité prostory - operační sály, vyšetřovny, sesterny, odpočinkové zóny a pokoje pacientů jsou situovány kolem centrálního světlého átria přes obě patra. Umožňují tak jednoduchou orientaci, která často ve velkých nemocničních komplexech chybí. Vzdálenosti mezi jednotlivými odděleními jsou minimalizovány, což zmírňuje stres, se kterým pacienti do nemocnice přicházejí, a zároveň i snižuje vzdálenost , kterou musí personál naběhat.

Prosvětlené átrium, kde je denní světlo zjemněno průsvitnými textiliemi, vytváří příjemný prostor pro všechny. Je zde umístěna hlavní recepce, kavárna, služebna sester a soukromé konzultační místnosti. Barevná paleta v celé budově je teplá a přátelská. Převládají okrové a rezavé barvy, přírodní dřevěné obklady se střídají se skleněnými panely, které umožňují vizuální propojení ložnic pacientů s átriem.

Budova s nízkým profilem je jakoby vestavěna ve svahu. Její obdélníková vrchní část a střecha, která překrývá všech dvacet osm ložnic, je pokryta lesklými, na koso položenými hliníkovými "šindely". Dlouhá pásová okna a balkóny (severní a jižní strana) u ložnic umožňují výhledy do zvlněné krajiny. Pásová okna se nacházejí také v přízemí a umožňují tak kontakt s přírodou. Tím se dále zvýrazňuje přirozené terapeutické prostředí, což je přístup odlišný od běžných nemocničních budov.

Psáno pro časopis Interiér veřejných budov 2/2010

Barevný svět architektury.

Klíčová slova: 

Diskuse: