Vila ve Staré Bělé - symbióza dřeva a pohledového betonu

Čtvrtek, 25. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:
Vila ve Staré Bělé ateliéru Athos je dokladem vyvážené stavby, kde se snoubí tradiční materiál dřeva s pohledovým betonem. Nechte se zlákat k virtuální návštěvě!

Na počátku bylo pole bez vzrostlé zeleně. Přemýšleli jsme, jak dům zakotvit k pozemku, který neměl žádnou historickou vrásku. Tak jsme si vrásku - křivku nově vymysleli a k ní přidali dům a zahradu.
Objekt vytváří podélnou hmotovou kompozici na základně obdélníku, jehož podélná osa probíhá ve směru východ - západ. Podélná obvodová stěna obrácená k severu je mírně vypouklá. Křivka přechází do tvarování příjezdové cesty. V návrhu jsme křivku zdůraznili zastřiženým živým plotem, který se ale nerealizoval. Dynamickou křivku umocňuje napřímená linka vstupního chodníku, který je zastřešen stříškou zjemňující přechod z exterieru do interieru domu.

Obytná část v přízemí je řešena prolínáním jednotlivých funkčních prostorů bez oddělování dveřmi. Je situována k jižní straně a výrazně prosklená. Obývací prostor je spojen s terasou navazující na zahradu. Proti nadměrnému oslunění jsou obytné místnosti chráněny zasunutím prosklení o 1000 mm za líc objektu. Na severní straně jsou navrženy převážně hospodářské prostory a hlavní vstup, navazující na krytou přístupovou pergolu a příjezd ke garáži. Horní patro tvoří klidovou zónu - ložnice, koupelny a tělocvičnu. Garáž je situována na západní straně a navazuje na hospodářskou část, vjezd je krytý předsazenou betonovou konstrukcí, která slouží i jako kryté stání.

Fakta: 

 
Lokalita:

Ostrava - Stará Bělá

Investor:

soukromá osoba

Stupeň dokumentace: návrh, DUR, DSP, DPS, autorský dozor

Užitná plocha:

Zastavěná plocha:

Obestavěný prostor:

327 m2

210 m2

1452 m2

Nosné konstrukce stavby jsou tvořeny kombinovaným nosným železobetonovým skeletem, kde příčné nosné stěny v modulu 5,5 m jsou ve dvou řadách nahrazeny příčnými betonovými rámy, tj. betonovými sloupy a průvlaky. Vzhledem k průběžným okenním otvorům jsou nosné konstrukce fasádních zdí rovněž vytvářeny jako monolitický tyčový skelet. Obvodové zdivo PROTHERM 30 P+D je z venkovní strany zatepleno a opatřeno fasádním dřevěným obkladem.

Klíčová slova: