Vyhlášení nominovaných prací YAA 2010

Pondělí, 13. Září 2010 - 2:00
| Napsal:
V pondělí 6. září v dopoledních hodinách se v přítmí NTK setkalo několik vyhlášených architektů, aby společně nominovali adepty na ocenění Young Architect Award 2010.

Porota složená z předsedy (Imricha Vaška) a šesti členů (Romana Brychty, mimo jiné jednoho z architektů NTK, Milana Jirovce, Petra Parolka, Josefa Pechara, Michala Šourka, Ivana Wahla) vytvořila ze 128 přihlášených projektů několika metrové bludiště, kterým se pak po dva dny pomalu prodírala, aby dosáhla patřičného rozuzlení. Bylo třeba vybrat nejlepší práce studentů a mladých architektů do 33 let ve třech vypsaných kategoriích: I. Studie, II. Školní práce, III. Realizace.

Odborná porota neměla vybírání jednoduché, brala totiž ohled na udělení až šesti cen (Cena Young Architect Award 2010 v kategorii realizace ve výši 30.000 Kč, Cena Young Architect Award 2010 v kategorii školní práce ve výši 30.000 Kč, Cena Young Architect Award 2010 v kategorii studie ve výši 30.000 Kč, Cena architekta Josefa Hlávky v kategorii studie/školní práce ve výši 25.000 Kč, Cena rektora ČVUT v kategorii školní práce ve výši 10.000 Kč, Cena Stavebního Fóra za návrh stavby ukazující cestu rozvoje lidských sídel). Vedle ocenění poroty budou uděleny další dvě ceny, o kterých rozhodne tentokrát veřejnost. Jedná se o Cenu iDnes za nejlepší 3D model přihlášeného díla (www.idnes.cz - v sekci Bydlení - Architektura/design) a Cenu veřejnosti pro projekt s nejvyšším počtem hlasů (veřejné hlasování probíhá do 16.9. na www.yaa.cz). Nenechte si proto ujít tuto jedinečnou možnost ovlivnit výsledky soutěže svým hlasováním!

Do slavnostního vyhlášení cen nezbývá již mnoho času. Dne 21. září 20 10 v rámci galavečera veletrhu FOR ARCH 2010 v Paláci Žofín v Praze odhalí YYA své konečné vítěze. Do té doby se nechte strhnout napínavou atmosférou a držte palce svému favoritu. Vybírat můžete hned z několika nominovaných prací (viz soupis níže). Srdečně Vás zveme na výstavu prací na veletrhu FOR ARCH 2010 a slavnostní vyhlášení. Fandíme Vám, aby právě ten Váš kýžený projekt, byl tím úspěšným.

Z přihlášených 128 prací porota nominovala:

V kategorii Studie:

 • S13 / Rozvoj území Hynčic pod Sušinou, MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek
 • S15 / Návrh modulárního obytného souboru v Nitře, Bc. Ondřej Fiala
 • S23 / Visutý park nad ústím tunelu Blanka, ov-a / opočenský valouch architekti
 • S28 / Chráněná dílna pro přípravu nakládaných hermelínů a utopenců v Davli, MMM - architekti / Ing. arch. MgA. Klára Makovcová / Ing. arch. Pavlína Macháčková
 • S37 / Guarda Environmental Monitoring and Interpretation Offices, Portugal


V kategorii Školní práce:

 • ŠP7 / Město ve městě Valencie, Marek Benada
 • ŠP8 / ExLibris – New Building of the National Library of the Czech Republic
 • ŠP17 / Lázně s kinem, Ing. arch. Andrea Kubná
 • ŠP18 / Rehabilitace zámecké zahrady ve Valticích, Ing. Jiří Dohnal, DiS.
 • ŠP25 / Transformace Nové galerie, Berlín, Bc. Vojtěch Geryk
 • ŠP28 / Bathhause, Magdalena Tunak
 • ŠP39 / Rotující výškové domy na Mallorce, Ing. arch. Hana Kasalová
 • ŠP46 / Filharmonie Praha – Holešovice, Tomáš Beránek / Lucie Horkavá
 • ŠP64 / Severní park Praha – Troja, Bc. Jan Alinče
 • ŠP69 / Praha – Florenc, Ing. arch. Dominik Aleš
 • ŠP70 / EUROPAN 9 – Urban Park Hradčanská, Ing. arch. Pavel Šťastný
 • ŠP71 / Vize pro Prahu, Ing. arch. Anna Háblová

V kategorii Realizace:

 • R1 / KOMA SHOWROOM, Ing. Tomáš Cendelín
 • R2 / Domestic Capsules, Roman Jesus Cordero Tovar / PLUG
 • R6 / 66 Gallery – Botas Concept Store, MgA. Lenka Křemenová / MgA. David Maštálka / A1Architects
 • R9 / V-528 Multi Activity Center, fabriK°B architektur
 • R12 / Rodinný dům v Králově Dvoře, ov-a / opočenský valouch architekti
 • R15 / Čajový dům Muštelka, Štěpán Řehoř / Vít Šimek
 • R16 / Létající sauna, Štěpán Řehoř / Vít Šimek

Z těchto prací se budou vybírat vítězné projekty pro:

 • Cenu Young Architect Award 2010 v kategorii realizace ve výši 30.000 Kč
 • Cenu Young Architect Award 2010 v kategorii školní práce ve výši 30.000 Kč + věcná cena: CAD program Artlantis Studio v hodnotě 25.900 Kč bez DPH 
 • Cenu Young Architect Award 2010 v kategorii studie ve výši 30.000 Kč
 • Cenu architekta Josefa Hlávky v kategorii studie/školní práce ve výši 25.000 Kč
 • Cenu rektora ČVUT v kategorii školní práce ve výši 10.000 Kč
 • Cenu Stavebního Fóra za návrh stavby ukazující cestu rozvoje lidských sídel
 • Cenu iDnes za nejlepší 3D model přihlášeného díla (hlasování veřejnosti probíhá na webu mediálního partnera www.idnes.cz - v sekci Bydlení - Architektura/design)
 • Cenu veřejnosti (získá práce s nejvyšším počtem hlasů - veřejné hlasování probíhá do 14.7. na www.yaa.cz)

Porota:

 • doc. akad. arch. Imrich Vaško, předseda poroty
 • Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta, člen poroty
 • Ing. Milan Jirovec, člen poroty
 • Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D., člen poroty
 • prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., člen poroty
 • Ing. arch. Michal Šourek, člen poroty
 • Ing. arch. Ivan Wahla, člen poroty

(přítomni tedy byli všichni řádní členové poroty)

Porota byla usnášeníschopná.

Young Architect Award 2010, cena za architekturu pro mladé a začínající

Mezinárodní soutěž je pořádána pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého vysokého učení technického, Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava, Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Soutěž je určena pro studenty či absolventy oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakty vzdělané v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

 Byly vypsány 3 kategorie:
 1. Studie
 2. Školní práce
 3. Realizace
 Kritéria hodnocení soutěžních prací bez pořadí významnosti:   kvalita architektonického/urbanistického řešení
  udržitelnost z environmentálního hlediska
 Do soutěže se přihlásilo celkem 128 prací, z toho v kategorii:   Studie: 39
  Školní práce:71
  Realizace: 18

Více informací: www.yaa.cz
Kompletní soutěžní podmínky viz:
http://www.yaa.cz/2010/cz/podminky.asp

Klíčová slova: