WORKSHOP [07] | PREZENTACE VÝSLEDKŮ

Úterý, 24. Duben 2007 - 10:28
| Napsal:
Další jarní dílna pořádaná skupinou Digitální architekt je za námi. Experimentovalo se s metodami „form finding“. Možností a metod bylo strašně moc. Skoro každý zvolil jinou. Cestu ukazovali Daniel Coll a Pavel Hladík, zkušení hledači formy z Londýna. Po třech dnech forma nalezena. Důležitá je metoda. Volné parametry. Změna.
Zde je prezentace.

FormFinding- Glass Pannels | Skleněné panely

One of the main component of my glass interiour project should be the glass pannel. The main aim was to find new possibilities in this area using form finding. |

Hlavním prvkem mého interiérového projektu by být skleněné panely. Cílem bylo najít nové možnosti prostřednictvím „hledání formy“.

Jana Hladíková
FA, ČVUT


Hľadanie strešnej konštrukcie | reťazovky

According to the linear inverted forms the form of compressive-stressed flat elements can be optimised using tensile-stressed suspended forms. Cloth and nets can be stiffened by means of hardening and inverted into compression resistant shells which transmit their own weight without moment or bending forces.
Od membrány ke skořepině | From membrane to shell

Přechod od membrány k ploše na principu řetězovky je přinejmenším zajímavý.

The transition from membrane to surface in a principle of catenary is quite interesting in the minimum.

Jindřich Klega
FA ČVUT
Nekonečný pás | Infinite stripe

Skrz analýzu možností deformácie plastového pásu, po analýzu Möbiovho pásika, až k návrhu.
Through then analysis of Deformation posibilities of a plastic stript during Möbius Strip analysis, to various design.

Katka Kapletová, Lukáš Kurilla, Veronika Šebestová
FA, ČVUT
Možnosti tvarování dřeva

Využití materiálových vlastností dřeva při tvarování desky pomocí předpínacího lanka pro komponent, který lze následně skládat do dvojitě zakřivené plochy.

Utilization of material properties of timber in formation of plate by tension string for a component, that can be subsequently composed into a double curved surface.

Josef Musil
FA ČVUT, Praha


Lávka z papíru

Úkol, který jsem si vybrala ke zpracování byl vytvořit lávku z bodu A do bodu B z materiálu papíru. A postupné hledání formy struktury této lávky.

Eva Svobodová
Nestudent
Klíčová slova: