Zahrady u Pražského hradu

Pondělí, 30. Červen 2008 - 9:09
| Napsal:
Na dešti, na péči, na Božím požehnání všechno záleží. Tak zní úvodní věta výpravné, reprezentativní, bohatě ilustrované exkluzivní publikace Zahrady u Pražského hradu autorů Jana Žáčka, fotografa Přemysla Vacka a výtvarníka Jiřího Sochovského. Tato kniha se jednoznačně zařadí na jedno z předních míst tvůrčí dílny nakladatelství Havlíček Brain Team, ale neměla by chybět na pultech knihkupectví a v neposlední řadě ani v knihovně žádného zájemce o krásno.
Dovolte mi pokusit se o krátkou recenzi publikace, která je výjimečná svým pojetím a tvoří první komplexní dílo, kde v hlavní roli jsou zahrady tvořící živoucí zelený prstenec kolem hradních dominant. Umím si představit, co konzultací autoři absolvovali v dílčích odborných otázkách (příroda, architektura, design, umění, lidské osudy, vše v historickém kontextu), co neotřelé invence a potu vložili, co vše stálo za pořizováním a následném ladění snímků vyúsťujících v jednolitý vyvážený knižní celek s dramatickou scenérií.


Pohled na schodiště ze zahradního schodiště.

Po přečtení této jedinečné a monumentální knihy, která je rozsáhlou výpovědí o historických kořenech, výkladem o architektonických, zahradnických, botanických a lidských souvislostech, čtenář uvítá poznání, že nejen chlebem a hmotnými statky je člověk živ. Ale též krásou, která jej obklopuje a dělá ho lepším. Publikace může posloužit čtenáři jak pro základní orientaci (forma turistického průvodce, i když zdaleka přesahuje jeho obvyklý rámec), ale i jako stručný základ k dalšímu poznávání.


Ledeburská zahrada | Nejužší palácová zahrada

Jan Žáček tak, jak ho známe z jeho dosavadní rozsáhlé tvorby, i v této knize poutavě oslovuje čtenáře jako očitý svědek a zasvěcený průvodce, ale především jako provokující pozorovatel, který jasně a bez skrupulí poukazuje i na dezolátní stav mnohých zahrad a staveb, které je nutno vždy znovu a znovu opravovat, aby se nezhroutily pod náporem času a vzdaly se přírodě. Vypichuje přednosti a unikátnost zahradních prostor i v detailu a tam, kde již kouzlo jeho slova nestačí, přispěchají na pomoc snímky fotografa Vacka, které věrně odrážejí křehkou nejistotu okamžiků. Dokonalost kompozice dotváří výtvarné, originální přístupy - skici Jiřího Sochovského. „Všechno, co lze popsat na tisícero způsobů, je tu zaznamenáno jedním, tím, který si zvolil autor. Vidí-li autor v kmeni stromu nebo v záhonku pelargónií duši, neznamená to, že ji tam spatří ostatní. Ale znamená to, že tam duše opravdu je. V nekonvenčnosti palety autorských prožitků, v tom je krása každé opravdové knihy,“ řekl při vítání knihy nakladatel dr. Karel Havlíček.

Předmluvu ke knize napsal prezident České republiky Václav Klaus, který v úvodním slově mimo jiné poznamenal: „Je to první kniha, která popisuje všechny zahrady Pražského hradu z hlediska historie, architektury i botaniky. V některých případech hovoří i o zahradách, o kterých dosud nikdy nebylo psáno. Vytváří tak dojem geografického kruhu, který zde, prozatím, nikdo nespojil. Tuto knihu budu rád brát znovu a znovu do rukou a budu ji také doporučovat k prostudování“.


Velká Fürstenberská zahrada

Publikace Zahrady u Pražského hradu má krátké kapitoly se svěžími čtivými texty, skvělými fotografiemi a osobitými skicami. Je doprovázena bohatým rejstříkem, který vás rozhodně nebude nudit. Určitě stojí za to knize věnovat kus ze svého volného času. Jejím prostřednictvím se budete vracet do míst, okamžiků a dějů, které jsou zde na věky zachyceny. Zahrady totiž hovoří nejen o časech dávno minulých, ale vypovídají i o lidech, kteří je vytvářeli, zkrášlovali a kultivovali.

Nebývá zvykem, aby u křtu, natož u vítání nové knihy, byly sudičky. Kniha Zahrady u Pražského hradu tvoří vzácnou výjimku. Pozvání přijaly hned tři dámy: Eva Urbanová – operní pěvkyně, JUDr. Dominika Kolowrat – Krakovská - správkyně rozsáhlého rodinného majetku a Mgr. Helena Štáchová, kterou znají děti i dospělí na celém světě jako ředitelku divadla Spejbla a Hurvínka a jako dámu, která dokáže vdechnout dřevu život.


Kresby Jiřího Sochovského.

Do uzávěrky článku se mi, bohužel, nepodařilo sehnat souhlas s uveřejněním sudby pronesené první sudičkou, skvělou operní pěvkyní paní Evou Urbanovou.

Na její slova chvály navázala druhá sudička JUDr. Dominika Kolowat – Krakovská. Srdce všech přítomných zahřála a knihu pohladila slovy: „Dávám ti, kniho, do vínku, nechť každý kdo tě otevře, najde v tobě zalíbení, věčnou inspiraci a objeví ušlechtilého ducha našich předků. Ti s ohromným umem a nekonečnou fantazií vytvořili dílo, které přetrvalo mnoho generací. Nechť svou jedinečností oslovíš srdce čtenářů a předáš jim odkaz dob minulých, který díky tobě, milá kniho, zůstane stále živý.“

Role třetí sudičky a mikrofonu se ujala Helena Štáchová. „Rozlišuji knížky na zbytečné, moudré a krásné. Tato knížka je knížkou krásnou a bylo moudré ji vydat, protože pro nás i budoucí mapuje jedny z významných krás našeho hlavního města.

Jsem „pražanda“, křtěná Vltavou. Prahu důvěrně znám, a díky své profesi jsem měla možnost poznat i spoustu spanilých měst naší planety. Přesto Praha je pro mne městem nejkrásnějším. Jak ze sentimentu, tak pro její historické památky, výškovou členitost, pro to, jak ji Vltava jako stuha krásně dělí na dvě části a konečně i pro ty naše krásné parky, které jsou nejen její ozdobou, ale i plícemi.

A tak bych si přála, až někdo po letech bude v této knížce listovat, aby si nemusel říkat „kde tenhleten park mohl asi tak být?“, protože místo něj tam bude stát hotel, nákupní centrum, nebo třeba banka.“

Doporučená maloobchodní cena 699 Kč.
Formát A4, vazba V8b, 248 tiskových stran.
Anotaci s ukázkami najdete na www.brainteam.cz/knihy
Klíčová slova: