Zavěšený most na D47 přes řeku Odru a Antošovické jezero

Úterý, 30. Září 2008 - 14:11
| Napsal:
Most je součástí úseku dálnice D47, stavba D47091.2 v Ostravě a překonává řeku Odru a Antošovické jezero. Je utvořen dvěma samostatnými souběžnými mosty, které jsou v zavěšené části spojeny monolitickou mezideskou a prefabrikovanými vzpěrami. Most má 14 polí, přičemž délka mostu mezi osami dilatačních závěrů je 592,7 m a celková délka mostu je 605,6 m. Hlavní pole nad Odrou má rozpětí 105 m.

Autoři: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Dodavatel: Skanska DS a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR


Barevný svět architektury.

Klíčová slova: