Konverze jatek v Ostravě se blíží do finále Foto: Lukáš Kaboň
Architektura / industriální a technické stavby

Ostravská jatka se po náročné přestavbě na galerii umění Plato otevřely veřejnosti

Pět let od vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže a dva roky od zahájení stavebních prací byla v Ostravě otevřena budova památkově chráněných jatek, která prošla konverzí na galerii současného umění Plato podle návrhu známého polského studia KWK Promes Roberta Konieczného.

EARCH.CZ , 24. 5. 2022

Jatka, Bauhaus, galerie

Ostravská jatka zahájila svůj provoz v roce 1881, už od šedesátých let ale postupně chátrala. V roce 1995 navíc město celý areál prodalo společnosti Bauhaus, která vedle historické budovy postavila hobbymarket. Ten však později zkrachoval a z místa se tak stal brownfield, o který se nikdo nestaral. Změna přišla v roce 2016, kdy Ostrava objekty odkoupila zpět a vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž na jejich konverzi.

Soutěž vyhrál ateliér architekta Petra Hájka, který se však nakonec nedomluvil s vedením města na podmínkách spolupráce, neboť si stěžoval na jejich nevýhodnost. "Jako příklad nevyváženosti smlouvy a drakonických podmínek pro zhotovitele lze uvést oprávnění zadavatele pozastavit platby za již poskytnuté a nadále poskytované plnění, aniž by to bylo zdůvodněno porušením smlouvy na straně zhotovitele, či jakýmkoliv jiným jeho profesním pochybením, s čímž jsem se v praxi ještě nikdy nesetkal,“ uvedl Hájek ve svém otevřeném dopise.

Foto: Architektonickou soutěž vyhrál ateliér Petra Hájka, nedomluvil se však s Ostravou na podmínkách

 

Odlévání

Na realizaci se Ostrava posléze domluvila s architektonickou kanceláří KWK Promes z polských Katovic, kterou založil Robert Konieczny. Signifikantním prvkem Konieczného návrhu bylo odlití části původních historických stěnjatek z betonu ve formě velkých otáčivých dveří, tak aby se objekt mohl otevřít svému okolí.

„K vadám jsme přistupovali jako k hodnotě, která dosvědčuje identitu tohoto místa, které by se neměly zakrývat, ale odhalit a dodat další novou vrstvu k historii budovy. Zachovali jsme charakter zvětralých cihel a zaplnili velké díry ve stěnách současným materiálem. Dále jsme hodlali zachovat funkčnost otevřených míst jako zkratek spojujících vnitřek galerie s městem. Díky strojnímu mechanismu se těžké konstrukce stěn mohou otáčet a zvenčí otevírat výstavní prostory. Umělci získali kompletně nové výstavní možnosti a umění doslova může vyjít do prostoru kolem budovy, který se tím rovněž stává výstavním prostorem. Mobilita přinesla další příležitost kultuře v širokém smyslu tohoto slova a umožňuje být demokratičtější a přístupnější novému publiku,“ říká k projektu architekt Konieczny.

Právě otočné stěny byly stavebně nejnáročnější částí celé konverze, jelikož představovaly velké zásahy do chatrných historických zdí. Problém způsobovalo také nekvalitní podloží. „Klíčem k řešení tohoto problému byl detailní statický výpočet, jehož výsledkem je zesílení kritických míst stavby pomocnou ocelovou konstrukcí v kombinaci se založením určených konstrukcí na mikropilotách, které je možno zřizovat i uvnitř budovy. Tím se podařilo vyřešit náročnou statiku stavby. Objekt je osazen fixními měřícími body a trvale geodeticky sledován. Výsledky měření ukázaly dobrou shodu chování stavby s matematickými výpočty statika,“ vysvětluje vedoucí projekční kanceláře MS – projekce a hlavní statik stavby Jaroslav Habrnal.

Foto: Nejvýraznějších zásahem Roberta Konieczného je odlití části původních stěn z betonu ve formě otáčivých dveří

Otevření veřejnosti

Historická jatka budou sloužit galerii současného umění Plato, která objekt převzala v polovině května. Přestože stavební práce ještě nejsou zcela u konce (čeká se na finalizaci fasád a vybavení interiéru), veřejnost se s rekonstruovanou budovou může seznámit už nyní během měsíce otevřených dveří do 10. června. Budova se otevře také během festivalu Colours of Ostrava 2022, první výstava galerie Plato pak bude zahájena v září. Proměnu čeká také okolí jatek, kde se počítá s vysázením zeleně v podobě trávníků, keřů i bylin a vznikne zde také přírodní biotop.

Galerie Plato bude mít k dispozici 5 výstavních sálů. V budově po přestavbě nechybí ani administrativní prostory, kavárna nebo zázemí pro vzdělávací programy škol a přednášky. Náklady na konverzi objektu se stanovují na 344,9 milionů korun s DPH (suma zahrnuje nákup areálu i architektonickou soutěž)

Foto: Stavební práce ještě nejsou u konce, zbývá dodělat fasádu, vybavit interiér a dokončit krajinářské úpravy okolí

„Rekonstrukce historických jatek je jedním z klíčových projektů našeho městského strategického plánu fajnOVA. Museli jsme překonat celou řadu problémů a překážek a čelit mnoha skeptickým názorům na údajnou nereálnost a nesmyslnost záchrany historické budovy. Díky vytrvalosti a nasazení celé řady lidí z různých institucí a jejich týmové práci, a také díky velké podpoře odborné i laické veřejnosti, se však podařilo tuto část historického dědictví města zachovat a dát jí novou veřejnou funkci. Rekonstruovaná jatka se spolu s loni dokončeným novým bytovým domem na Janáčkově ulici stanou základem nové městské čtvrti. Na místě je proto velké poděkování všem, kteří se do projektu záchrany zapojili a pomohli nalézt řešení i tam, kde se zprvu zdálo, že neexistuje. A byla jich celá řada. Od iniciátorů záchrany z řad občanské společnosti, až po ty, kteří o uplynulém víkendu patinovali poslední cihly a instalovali první expozice,“ uvedl primátor města Tomáš Macura.  

Klíčová slova:

Ostrava galerie konverze

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři