Atelier ô - Hospodářská budova na hradě Uhrovec

História ruiny

Hospodárska budova bola, rovnako ako celý hrad, zničená požiarom pravdepodobne v roku 1848 a od tohto roku stavebný komplex na vrchole kopca postupne chátral. Systematické mapovanie a zameranie hradu prebehlo v priebehu 70. rokov 20. storočia, pričom organizované dobrovoľné snahy o záchranu hradu začali až v roku 1999. Vďaka tomu, že bol objekt hradu opustený „iba“ približne 150 rokov, patrí k najzachovalejším ruinám na Slovensku s množstvom dochovaných konštrukčných detailov.

Hospodářská budova na hradě Uhrovec, Atelier ô / Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Pauliny © Peter Čintalan / Dynameet

Obnova

Realizácia obnovy neskororenesančnej trojpodlažnej budovy na dolnom nádvorí hradu je v mnohých ohľadoch priekopnícka a jedná sa o prvé prinavrátenie priznanej strechy v prostredí ruiny hradu od konca 70. rokov 20. storočia. Tento krok bol možný predovšetkým vďaka spomínanému množstvu zachovaných stavebných prvkov, ktoré bolo možné odčítať, doplniť a reštaurovať. Dôraz bol kladený predovšetkým na pôvodné technológie, materiály, ich spoje ako aj životnosť v extrémne exponovanom prostredí. Všetky zásahy sú reverzibilné a navrhnuté tak, aby bol minimalizovaný zásah do pôvodnej substancie pamiatky.

Hospodářská budova na hradě Uhrovec, Atelier ô / Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Pauliny © Peter Čintalan / Dynameet

Konštrukcie a materiály

Nosné obvodové múry boli sanované a chýbajúce časti tehlového muriva doplnené. Expované zakončenia murovaných častí severného štítu a komína sú doplnené o ochrannú vrstvu z oloveného plechu. Všetky horizontálne nosné konštrukcie sú tvorené ručne kresanými trámami osadenými v pôvodných lôžkach a v interiéri nesú masívne podlahy z borovicových dosiek.

Krov a tvar šindľovej strechy vychádza z odtlačku na murive severnej štítovej steny. Na južnej strane je strecha ukončená iba jednoduchým doskovým štítom, nakoľko je možné predpokladať, že v minulosti prechádzali strešné konštrukcie aj nad susednú delovú baštu. Podlaha v podkroví je zhotovená z keramických pôjdoviek, ktoré majú za úlohu chrániť nižšie podlažia pred prípadným požiarom.

Okná sú analogicky odvodené z nálezov okien na hornom hrade a v kaštieli v Uhrovci. Ťažké odolné dubové rámy sú osadené ľahkými krídlami z mäkkého dreva a výplne okien sú z ručne liateho skla prichytávaného olovenými profilmi. Pri prechode svetla cez tieto „nedokonalé“ a krivé sklenené tabuľky dochádza k špecifickému lomu svetla, čo dáva priestoru jedinečnú atmosféru.

Hospodářská budova na hradě Uhrovec, Atelier ô / Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Pauliny © Peter Čintalan / Dynameet

Kachľová pec v interiéri na 2. NP bola zhotovená na základe odtlačku jej tvaru v omietke a samotné kachle nanovo vyrábané podľa nálezu pôvodného črepu v prikurovacom otvore pece.

Pôvodné dochované omietky boli doplnené, finálne začistenie a zakonzervovanie ich však ešte len čaká.

Špecifickou úlohou bolo prepojenie jednotlivých úrovní trojpodlažnej stavby. V minulosti boli podlažia prístupné cez pavlače, ktoré by však len pri fragmentárnom obnovení nedávali zmysel nakoľko boli súčasťou celej sústavy navzájom prepojených objektov. Po mnohých variantoch nakoniec padlo rozhodnutie umiestniť novotvar dreveného schodiska do hmoty vedľajšieho objektu delovej bašty. Aby však nedochádzalo k nežiadúcim zásahom do historického muriva, zložitá nosná konštrukcia je osadená do pôvodných trámových káps, ktoré v minulosti vynášali niekdajšie podlažia delovej bašty.

Hospodářská budova na hradě Uhrovec, Atelier ô / Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Pauliny © Peter Čintalan / Dynameet

Budúcnosť

Komplexná obnova je zavŕšením mnohoročnej snahy, ktorej úlohou bolo zvrátiť ruinálny stav tohto objektu a podporiť činnosť Občianskeho združenia Hrad Uhrovec. Trojpodlažný objekt hospodárskej budovy v súčasnosti poskytuje potrebné zázemie pre ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho ďalšej systematickej obnove. V budúcnosti by sa v nej malo nachádzať lapidárium, spoločenská miestnosť a priestory na ubytovanie hostí.

Hospodářská budova na hradě Uhrovec, situace, Atelier ô / Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Pauliny

  • autor: *
  • publikováno: * 31. 8. 2021
Generální partner
Hlavní partneři