Molnár-Peráček - Rodinný dom CLT16

  • Země: Slovensko
  • Město: Záhorská Bystrica
  • Realizace: 2018

Hmotové riešenie domu na pozemku s existujúcou zeleňou bolo od začiatku predurčené pre átriovú dispozíciu. Členenie na dennú a nočnú časť v samostatných traktoch je umocnené vstupom v ich krížení. Hmote dominuje výrazná krytá terasa, orientovaná do átria. Konštrukcia domu a jeho kompozícia komunikuje s okolitou prírodou a vytvára s ním harmonickú jednotu. Odzrkadlilo sa to v použitých materiáloch konštrukcie a fasády, ako i v kompozícii otvorov prepájajúcich interiér s terasou, kopírujúcou existujúci terén. Originálnou súčasťou dispozície je obytná chodba, ktorú od átria oddeľuje veľká sklená stena. Tento priestor poskytuje funkciu čitárne, relaxačnej miestnosti, či možnosť hry na piano.

Rodinný dom CLT16, MOLNÁR-PERÁČEKFoto: Ľubomír Peráček ml.

Rodinný dom CLT16, MOLNÁR-PERÁČEKFoto: Ľubomír Peráček ml.

Rodinný dom CLT16, MOLNÁR-PERÁČEK © Ľubomír Peráček ml.

  • autor: *
  • publikováno: * 24. 8. 2021
Generální partner
Hlavní partneři