Studio Acht - Bytové domy v Rožnově pod Radhoštěm

  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Rožnov pod Radhoštěm
  • Datum projektu: 2019
  • Realizace: 2020
  • Klient: CON CS s.r.o.

NOVÁ ROŽNOVSKÁ HUMNA

Projekt zástavby Eden Rožnov vychází z platného územního plánu a navazuje na územní studii „Písečná“ z roku 2016. Vzhledem k výjimečným krajinným hodnotám lokality nepřetěžuje území maximalistickým vytěžením prodejních ploch. V přiměřeně vhodné urbanistické i architektonické formě je patrná snaha o vytvoření přirozeného krajinného rázu, v pozvolné návaznosti na stávající panelovou výstavbu sídliště. Toto zmírnění tvrdé hrany současné hranice města, s volnými vhledy do krajiny, obnovuje konkrétní pocit klasických „humen“, historicky charakteristického prvku sídelních útvarů této velikosti. Neznamená to však, že zvolená urbánní forma je formou bezbřeze rozvolněnou až individuálně liberální. Dopravní struktura je navržena efektivně a přirozeně využívá nabídky vrstevnic. V logice terénu a širších souvislostech krajinných jsou propojena komorná soudomí architektonických typů.

Bytové domy v Rožnově pod Radhoštěm, Studio acht / Václav Hlaváček © Tomáš Slavík 

PRVNÍ FÁZE VÝSTAVBY DOKONČENA

„Rožnov pod Radhoštěm, jako každé jiné město, potřebuje bydlení především pro mladé lidi a rodiny, a proto projekt nové výstavby bytů velmi vítáme. A jsem také rád, že se v projektu objevily podmínky, které si město stanovilo, a díky kterým mimo jiné můžeme podpořit realizaci infrastruktury spojené s uvedenou výstavbou,“ říká k projektu starosta Rožnova pod Radhoštěm, Radim Holiš.

Bytové domy v Rožnově pod Radhoštěm, Studio acht / Václav Hlaváček © Tomáš Slavík 

Lokalita Písečná je sice určená pro hromadnou výstavbu, projekt je však navržen tak, aby zástavba nebyla tak hustá, jak územní plán umožňuje. Bydlení v přírodě a zároveň v bezprostřední blízkosti od všeho, co rodinné bydlení požaduje. Koncepce bytových domů Eden Rožnov má zajišťovat hromadné bydlení s aspekty a výhodami individuálního bydlení a zajištění maximálního soukromí. Navržené bydlení harmonizuje území, nesnaží se místo vytěžit a zničit ho. Nové bytové domy jsou rozmístěné od hrany již stojících domů směrem k horám tak, aby nové domy respektovaly tvar kopce a nepřevyšovaly horizont.

Bytové domy v Rožnově pod Radhoštěm, Studio acht / Václav HlaváčekFoto: Tomáš Slavík 

Během dvou fází vyrostlo celkem 15 bytových komplexů, 3–4 podlažních. Všechny bytové domy jsou zděné. Dispozice bytů jsou od 1 + kk až po 4 + kk, od 35 po 120 m². Součástí každého bytu je buď balkón, venkovní terasa, nebo střešní terasa. Každý byt do 100 m² bude mít k dispozici jedno parkovací stání, byty nad 100 m² dvě parkovací stání.

Bytové domy v Rožnově pod Radhoštěm, Studio acht / Václav HlaváčekFoto: Tomáš Slavík 

Bytové domy v Rožnově pod Radhoštěm, Studio acht / Václav HlaváčekFoto: Tomáš Slavík 

Bytové domy v Rožnově pod Radhoštěm, Studio acht / Václav HlaváčekFoto: Tomáš Slavík 

  • autor: *
  • publikováno: * 28. 9. 2021
Generální partner
Hlavní partneři