Consequence Forma

bio/motto:

CONSEQUENCE FORMA je architektonická praxe založená v roce 2016 s cílem tvořit unikátní urbanistická a architektonická řešení s ohledem na současný mezioborový a kulturní diskurz. „Své návrhy neustále podrobujeme novým otázkám, dokud nenajdeme vhodná řešení, která obstojí všechny konsekvence. Právě to posouvá naše projekty a vize dál.“
Se zaměřením na projekty na pomezí architektury a urbanismu, na strategie rozvojů sídel a městský veřejný prostor a bydlení vytváříme nová spojení a spolupráce napříč obory. Ateliér se profiloval na základě úspěchů v otevřených soutěžích. Vídeňská zkušenost s projekty větších měřítek a mezioborová spolupráce formovaly přístup a směřování ateliéru. Klíčovými projekty kanceláře jsou přeměna pivovaru na Nové městské centrum Rybáře v Karlových Varech, spolupráce na vzniku nové části města pro tisíce obyvatel – Jižního centra v Brně a Rekonstrukce centrálního veřejného prostoru v Brně – Parku na Moravském náměstí. Kancelář se zabývá také urbanistickými koncepty několika území nebo přístavbami památkově chráněných objektů. Podstatnou součástí je účast na veřejných architektonicko- urbanistických soutěžních zadáních významných městských území. V uplynulém roce to byly soutěže Nová Tepna – Vrstevnaté centrum Náchoda (odměna), soutěž na Bytové domy 4 Dvory v Českých Budějovicích (odměna) a Centrála Správy železnic v Praze.

Jména partnerů: Janica Šipulová (1986), Martin Sládek (1985)


Generální partner
Hlavní partneři