Novinky a názory / zprávy

Města pro lidi, rostliny i živočichy. Konference URBANSCAPES 2024 ukáže, jak adaptovat městskou krajinu

Pod vyhlídkovou terasou se nachází retenční nádrž, která při deštích zachytí velké množství vody. Foto: Martin Forejt, Land05

21. a 22. května proběhne na ČVUT konference URBANSCAPES, kde se sejdou krajinářští architekti i odborníci na zeleň, vodu a technickou infrastrukturu. Budou sdílet příklady dobré praxe a hledat odpovědi na otázku, jak má vypadat příjemná a živá městská krajina.

EARCH.CZ / Urbanscapes , 14. 5. 2024

V zimě teplé počasí, na jaře výkyvy mrazů, kdykoliv bleskové povodně. Nejenom v Česku roste frekvence a intenzita extrémních meteorologických výkyvů. Jak se připravit? Předpokládá se, že na konci 21. století mohou extrémně horká léta nastávat až čtyřikrát častěji než dosud. Změny klimatu mají vliv i na fyzické a psychické zdraví lidí. V posledních dvaceti letech pozorujeme rostoucí trend v počtu úmrtí způsobených extrémně horkými dny. V letech 2010–2019 se oproti předcházejícícm dvou dekádám riziko úmrtí z horka dokonce zdvojnásobilo.

Foto: Obytný soubor Braník jako ukázka práce s vegetací

„Průměrná teplota v Česku se od roku 1960 zvýšila o 2,1 °C. Ačkoliv průměrný úhrn ročních srážek je stále podobný, půda a rostliny během roku strádají. Proč? Vlny veder a dlouhé periody sucha střídají přívalové deště. Města nejsou na tyto deště připravená, voda se nestihne vsáknout do půdy, odtéká do kanalizace a zůstává rostlinami nevyužita. Zůstává horko a sucho,“ vysvětluje garantka konference a krajinářská architektka Jana Pyšková a k plánované akci přidává: „Sustainability překládáme jako udržitelnost, ale jako vhodnější výraz by mi připadalo přetrvání – což vlastně znamená přežití. Plány mitigace a adaptace na klimatickou změnu musejí být dlouhodobé, jednat však můžeme a musíme po jednotlivých krocích neodkladně.“

Dobrou zprávou podle Pyškové je, že skvělých odborníků a inspirace dobrými projekty přibývá u nás i v zahraničí. Velký význam v tom hraje krajinářská architektura, která se na problémy dívá komplexně a holisticky a je pro ni přirozené i ve vystavěném prostředí počítat nejen s člověkem, ale i s přírodou.  Klade přitom důraz na přírodě blízká opatření, která jsou jednodušší, levnější a méně zranitelná než technická.

Foto: Systém uličních prostranství v Roudnici nad Labem se revitalizoval mezi lety 2019 a 2021. Dodržovaly se principy modro-zelené infrastruktury.

„Konference Urbanscapes 2024 PRAHA bude dobrým místem pro sdílení dobrých řešení a inovativních postupů. Svedli jsme dohromady meziborové týmy, které představí různorodé projekty; následovat je mohou nejen velká, ale i malá města. Účastníci se dozvědí, jak se daří uplatňovat adaptační strategii Prahy a Standardy stromořadí a modrozelené infrastruktury v praxi.“

Nizozemský krajinářský architekt John Boon představí svůj „index zdravého města“, který ověřil v projektu Amsterdamse Poort, a o kterém říká: „V rozpálených městech doporučuju vytvořit „chladná“ místa, nejlépe do 200 m od každého domu.“ Rakouský urbanista Lorenz Potocnik z Linz+ poukáže na nebezpečná rizika greenwashingu v městské politice. Dorte Buchardt Westergaard s Gretou Tiedje z dánského studia Henning Larsen přiblíží konkrétní udržitelné prvky ve svém vítězném projektu Nový Hlavák. 

Foto: Konference adaptace městské krajiny proběhne v úterý 21. a ve středu 22. května.

Mladá česká krajinářská architektka žijící v Kanadě Kateřina Dusová promluví o rychle se rozvíjející Rain City Strategy jako klíčovém prvku městského plánování ve Vancouveru, jehož cílem je zachytit 90 % průměrných ročních srážek přírodě blízkým způsobem. Michal Fišer se svým belgickým partnerem Swyngedauw Peterem přiblíží citlivá a udržitelná řešení, díky nimž vyhráli mezinárodní soutěž na řešení Rohanského ostrova.

Hlavním organizátorem a garantem programu je Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA, sekce SZKT) Akci pořádají Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT), Ústav krajinářské architektury FA ČVUT a Oddělením environmentálních projektů, OCP MHMP.

Konference je podpořena z rozpočtu Strategie Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

Konference je určena pro krajinářské i stavební architekty, urbanisty a územní plánovače, zahradníky, arboristy, inženýry, pracovníky státní správy a samosprávy a dalších institucí, akademický sektor včetně studentů, developery i projektové manažery stavebních firem, neziskové organizace i laické zájemce o tématiku.

Simultánní tlumočení zahraničních přednášek bude zajištěno. Přijďte naslouchat a diskutovat, jak spojit své znalosti v multidisciplinární spolupráci pro budoucnost měst.

  • autor: EARCH.CZ / Urbanscapes *
  • publikováno: * 14. 5. 2024
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři