PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ

Začátek: 1. 5. 2023 Konec: 12. 11. 2023

Stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně má za cíl především představit vlastní sbírky a odborné zaměření instituce, zahrnující výtvarné umění a architekturu od konce 19. do konce 20. století. Výběr uměleckých děl a jejich prostorové rozmístění bylo podmíněno mnoha vnějšími okolnostmi, z nichž nejvýznamnější je především samotný výstavní prostor – bývalá průmyslová hala členěná dvěma řadami masivních pilířů. Otevřený prostor bez dělení na místnosti a chodby sice neumožňuje simulaci dějin umění, poskytuje ale více svobody a prostoru kreativitě diváka, který si sám volí způsob prohlídky a může se zamýšlet a objevovat nové souvislosti mezi vystavenými artefakty. Obsahově je patro expozice rozděleno na dva celky. PROSTOR ZLÍN prezentuje unikátní kulturní odkaz Zlína, ŘÁDY VIDĚNÍ je věnován proměnám výtvarného umění od 19. století do současnosti.

Kurátoři: Václav Mílek, Ladislava Horňáková

Generální partner
Hlavní partneři