Informace o projektu

Internetová periodika představují nejen aktuální formu přístupu k informacím, ale mohou přispět také ke generování nových aktivit a stimulovat tvůrčí atmosféru v rámci jednotlivých oborů. Právě takovou ctižádost má tento projekt EARCH., tématicky zaměřený na oblast architektury. Předností a svým způsobem i zásluhou je, že poskytuje platformu pro publikování informací a výměnu názorů, které zatím neměly mnoho příležitostí a prostoru v tak zvaných oficiálních médiích. Tuto tendenci potvrzuje již řadu let, nejprve pod názvem e-ARCHITEKT (alternativní forma výstav soutěžních projektů, prezentace nejrůznějších odborných a studentských aktivit, diskuse). Systematickým budováním tohoto oborového portálu, který by usnadnil orientaci a formulování hodnotových měřítek v rámci oboru, dosáhl dnešní podoby.

Projekt internetového deníku EARCH slibuje poskytovat (v záplavě komerčně či ryze propagačně zaměřených publikací s tematikou architektury a stavitelství ) nezaujaté informace bez dnes tak obvyklé těsné vazby na firemní či obchodní zájmy. Především však cíleně usiluje o propojení roztříštěných informačních zdrojů se zdůrazněním – v kontrastu ke komerčním periodikům – nezávislejšího, generačně vyhraněnějšího až alternativního pohledu na místo a problémy architektury ve společnosti.