Je správné porušovat pravidla soutěže? Diskutovali Josef Pleskot a Svatopluk Sládeček

7. díl videoseriálu ARCHITEKTI CZ je především o debatě dvou známých českých architektů, kteří se sešli na panelové diskuzi ARCHITEKTI CZ v Liberci. Architekti Josef Pleskot a Svatopluk Sládeček diskutovali o porušování soutěžních pravidel.

Troufnete si porušit pravidla soutěže?

Přesně mířenou otázkou bodl moderátor Jaroslav Sládeček do vosího hnízda. Tedy konkrétně do architektů Josefa Pleskota a Svatopluka Sládečka, kteří se v tomto pohledu na věc míjí. Debata začala komentováním soutěžního návrhu Josefa Pleskota na fasádu budovy na historickém náměstí v Litomyšli. Ačkoli od projektu uplynulo už 20 let, pan architekt si stále za porušením pravidel soutěže stojí. A to přesto, že jeho návrh nevyhrál a byl realizován ten, který přesné požadavky splňoval.

Podle architekta Pleskota si dnes všichni myslí, že dodržení podmínek soutěže je správné. Doplatil na to například Jan Kaplický, který porušil nelogickou podmínku. (Neumístil sklad knih do podzemních prostor, jak kázala protipovodňová opatření, přestože knihovna měla vyrůst vysoko na kopci - pozn. red.) Architekt je také toho názoru, že by o oprávněnosti porušení soutěžních podmínek měla rozhodovat porota (myšleno soutěžní – pozn. red.), nikoli právník. „Teď všichni ví, že architekti jsou schopni vymáhat své právo, jenže naše profese tím utrpěla na pověsti,“ komentoval mimo jiné Pleskot. Problematiku vidí i z opačné perspektivy. Když probíhala soutěž na dostavbu radnice v Českých Budějovicích, realizoval se projekt, který byl odevzdán až po termínu. Tenkrát zvítězil návrh od Josefa Pleskota. Ten ale na celou událost vzpomínal s nadhledem.

Opačný úhel pohledu

Svatopluk Sládeček a jeho tým se architektonických soutěží účastní přibližně jednou za čtvrt roku, vybírají si projekty, které jsou pro ně zajímavé a které si chtějí zkusit navrhnout. K porušování podmínek má ale jasné stanovisko. Pokud s nimi nesouhlasí, tak nesoutěží. Myslí si totiž, že nikdo nemá právo podmínky porušovat.

Josef Pleskot na reakci od Svatopluka Sládečka vzápětí odpověděl. Pokud totiž v jeho kanceláři přihlašují do soutěže projekt, který pravidla porušuje, předem počítají s rizikem, že nevyhraje. Tento postup volí především proto, jelikož zadavatel v některých případech pravidla nesprávně formuloval a oni mu jen chtějí říct, že na danou problematiku mají jiný názor.

Architekt Sládeček se pozastavil nad smyslem soutěže, kdyby takový projekt vyhrál. Správným postupem by podle něho mělo být její zrušení. Fascinuje ho i situace, kdy projekt vyhraje, ale vypisovatel ho nepřijme. Nejspíše tak dochází ke konfliktu i mezi porotou a zadavatelem.

Svatopluk Sládeček pak nabídl ještě jeden možný způsob, jakým se lze k podmínkám soutěže vyjádřit, aniž by se musely porušovat. Podle něho ale soudit, jak dobře zadavatel podmínky soutěže promyslel, nepřísluší soutěžícímu.

Generální partner
Hlavní partneři