Víceúčelová budova Stanislava Fialy odkazuje k industriálnímu dědictví Holešovic

Industriálně vyhlížející víceúčelový dům na nároží ulic Komunardů a Přístavní v pražských Holešovicích svou podobou neskryje rukopis architekta Stanislava Fialy.

Moderní industriál

Moderní polyfunkční dům respektující historický průmyslový charakter pražských Holešovic – tak znělo zadání pro návrh objektu, který dnes dominuje okolní zástavbě. Nová víceúčelová stavba „vyrostla“ na prázdném místě po dvou činžovních domech, které musely být strženy po povodních roku 2002. Po téměř dvaceti letech tak tento objekt uzavřel narušený obvod jednoho z typických zdejších pravidelných bloků.

Fasáda domu dle zadání vizuálně pracuje s industriálním odkazem Holešovic. „Koncept stavby volně navazuje na bývalou továrnu naproti, dnes transformovanou na centrum interiérového designu – Holport. Naším záměrem bylo do nové stavby promítnout osobitý charakter až téměř průmyslového objektu,“ vysvětluje architekt Stanislav Fiala, spoluzakladatel ateliéru FIALA + NĚMEC.

 „Ostrost až přísnost průmyslové architektury se zde projevuje ve strohé hranatosti objektu a odráží se také v hlavních nosných betonových pilířích metaforicky evokujících skálu,“ pokračuje Fiala. Vnější industriální ráz budovy podporují také rezavé cortenové obklady a nepravidelně roztančené stavební roxory. Takto formovaným zábradlím prorůstají vysoké trávy, které změkčují tvář domu.  

V prvních dvou podlažích, ve kterých se nachází veřejné prostory komerčního charakteru vzájemně propojené dominantním schodištěm, je roh budovy zcela věnován veřejnému prostoru ulice. Hmota nároží se vysunuje nad římsu domu a vytváří nárožní věž. Od třetího podlaží výše je stavba určená k bydlení. „S ohledem na charakter jedné z nejvíce dynamických pražských čtvrtí i citelný městský ruch jsme v objektu navrhli zejména menší byty cílené pro mladší generaci obyvatel. V nejvyšším sedmém podlaží se pak nachází čtyři větší byty s prostornými terasami, přičemž dva mají přístup na pobytovou část střechy domu,“ říká architekt Stanislav Fiala.

Foto: Architekt Stanislav Fiala přizpůsobil návrh budovy průmyslovému odkazu Holešovic

Motiv roxoru

Směs industriálního a přírodního charakteru ovládá nejen vnější tvář domu, ale také jeho nitro. Charakteristický pohledový beton je formován do srůstajících útvarů připomínajících skalnatou soutěsku. Šedou jednolitost rozbíjí menší plochy výrazné zelené, a to jak na stěnách, tak i na vstupních dveřích do jednotlivých bytů. Ocelovou síť jako efektní a zároveň bezpečnostní prvek na schodišti vhodně doplňuje element opakující se z vnější fasády domu – stavební roxor, který zde plní funkci madla.

Motiv roxoru, který je charakteristickým rukopisem architekta, se však v celé stavbě objevuje také na dveřích, a to v podobě dveřního kování. Autorem designu atypického kování Rocksor je přitom sám architekt. „Kování Rocksor původně vzniklo pro dřívější projekt architekta Fialy – DRN na Národní třídě. Pan architekt sám navrhnul designový vzhled kliky a my jsme přišli s řešením vnitřního mechanismu. V příjemné spolupráci tak vznikla originální kolekce kování, která odkazuje na základní stavební materiál a do industriálně laděných domů, jako je tento, tak zapadá svou bazální účelovostí a jednoduchostí,“ říká Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, jediného českého výrobce designového dveřního a okenního kování. „Oproti svému ocelovému předobrazu je klika Rocksor vyrobená z masivní mosazi, která bude ve své přirozené podobě svému účelu sloužit dlouhá desetiletí,“ doplňuje Ulich.

Foto: Fiala navrhl pro firmu M&T originální dveřní kování Rocksor

Celkové industriální vzezření stavby architekt zvenčí i uvnitř záměrně zjemnil zelení. „Do fasády jsme připravili centrálně zavlažovanou zeleň, popínavé rostliny, které by měly šplhat do vysokých pater a částečně překrýt pohledový beton. Hojně je využita také na terasách a balkónech, i ve vnitrobloku, kde je situovaná malá zahrádka s potenciálem růst a poskytnout blahodárný stín,“ popisuje architekt Stanislav Fiala. „Tato zeleň má pomoci osvěžit ulici, přilákat kolemjdoucí, naznačit jim, že by možná mohli nahlédnout dovnitř, vstoupit a stavbu prozkoumat,“ uzavírá Fiala.

  • autor: M&T *
  • publikováno: * 25. 11. 2021
Generální partner
Hlavní partneři