Svéráznou budovu Fakulty architektury ČVUT představuje nový dokument

Před šesti lety došlo k otevření Nové budovy ČVUT, která se ihned stala jednou z ikon dejvického vysokoškolského kampusu. Podle autorky stavby Aleny Šrámkové je návrh budovy založen na třech základních myšlenkách: jednoduchosti, otevřenosti a pravdivosti. EARCH.TV exkluzivně představuje nový dokumentární film s profesorkou Alenou Šrámkovou o Nové budově ČVUT k příležitosti jejích 88. narozenin.

Vysokoškolský kampus v pražských Dejvicích představuje výjimečný areál v rámci celého hlavního města. Denně sem přichází tisíce studentů ze škol po celé Praze, které láká atmosféra místa, tvořená především příjemnýn veřejným prostorem i mimořádně zdařilými budovami. Jednu z posledních volných pozemků v celém kampusu obsadila před šesti lety Nová budova ČVUT od profesorky Aleny Šrámkové.

Výstavbě předcházela architektonická soutěž z roku 2004. Přestože se porota složená z předních českých architektů, jako jsou Miroslav Šik, Emil Přikryl, Vladimír Šlapeta, Josef Pleskot nebo Miroslav Masák rozhodla neudělit první cenu, k vypracování návrhu byl vyzván ateliér Alena Šrámková architekti, který se před kanceláří HŠH umístil na druhém místě. Až do roku 2009 probíhalo vypracování projektu. O dva roky později 22. 2. 2011 byla Nová budova ČVUT slavnostně otevřena.

Po architektonické stránce budova působí velmi svérázným neofunkcionalistickým dojmem. Pohledový beton tvoří čelní fasádu, kterou dělí pásy horizontálních oken, cihlový obklad pak pokrývá zbytek pláště budovy. Hmota stavby je založená na pravoúhlém půdorysu písmene L, přičemž masivní solitérní sloup vyznačuje místo, kam by sahal její čtvrtý roh, pokud bychom budovu protáhli. Racionálnost návrhu architektka Šrámková přitom vysvětluje jednoduše tím, že škola je určená „pro parchanty studenty, kteří si o sobě nesmějí myslet, že jsou géniové“.

Výrazným prvkem budovy jsou také objekty poslucháren přistavené z boku, jejichž plášť tvoří smaltované šindele v pestrých barvách. Interiéru budovy vládne v první řadě pohledový beton, který kontrastuje s barevnými akcenty stěn. Tři krytá atria pak přirozeně provětrávají železobetonovou monolitickou stavbu s celkem osmi nadzemními a třemi podzemními podlažími. Nová budova ČVUT slouží necelým dvěma tisícům studentů Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií.

Generální partner
Hlavní partneři