Věž pojatá jako spona v chaotickém předměstí Lille

Jak navrhnout administrativní budovu na okraji města, kde dochází k vzájemnému střetávání komunikačních i městských os, aby výsledek zaručil integritu městské prostředí? Se složitým zadáním se musel vypořádat ateliér LAN z Paříže, který za návrh získal před dvěma lety čestné ocenění v rámci evropské soutěže Měď v architektuře.

Od devadesátých let dochází k architektonickému řešení nové čtvrtě Euralille v severofrancouzském městě Lille. Zástavba od té doby pokračovala a roku 2011 došlo k vyhlášení architektonické soutěže na řešení posledního volného pozemku v tomto území. Zvítězil v ní pařížský ateliér LAN, který si na začátku návrhu položil otázku, jestli je vůbec možné prostřednictvím budovy zdůraznit celé město. Pozemek se totiž nachází na velmi komplikovaném a dopravně exponovaném místě, kde dochází ke křížení městských os i dopravních komunikací. Na tyto podmínky budova reaguje tak, že sama funguje jako určitá spona, spojující roztříštěné okolí v jednotný celek.

Funkci spony řeší budova především prostřednictvím zvolené formy, která svou centrálně orientovanou geometrií propojuje všechny okolní budovy. Dominantním prvkem projektu se stala vysoká věž, která slouží jako určitý maják ohlašující přijíždějícím řidičům začátek města. Budova se snaží také o kombinaci veřejného a soukromého prostoru, která zaručí městský charakter území přístupné místním obyvatelům i zaměstnancům. Každé patro je navíc organizováno kolem centrálního jádra, v němž se nacházejí všechny servisní a komunikační prostory.

Architekti dlouho hledali vhodný materiál pro fasádu. Požadovali po něm velkou flexibilitu, co se tvaru i funkce týče. Nakonec se rozhodli pro měď, která architekty podle vlastních slov překvapila svými vizuálními vlastnostmi. Materiál totiž živě reaguje na počasí i množství přirozeného světla, díky čemuž stále dochází k proměnám obrazu celé budovy během dne i noci.

Projekt Euravenir Tower získal čestné ocenění v rámci sedmnáctého ročníku evropské soutěže Měď v architektuře. V následujícím video seriálu se můžete seznámit se čtyřmi oceněnými projekty i celkovým vítězem, které každé dva roky vybírá mezinárodní odborná porota.

Generální partner
Hlavní partneři