EXPO: To je Plán! - diskuze - Klimatická změna: Přes park nejdu

Začátek: 8. 6. 2022

Součástí Metropolitního plánu je i vymezení sítě biocenter a biokoridorů, které přispívají k ekologické stabilitě, ochraně zvířat, rostlin a k zadržování vody v krajině. Plán mapuje veškerou volnou krajinu, definuje nově navržená zalesněná místa, nové plochy extenzivního zemědělství a plochy pro odpočinek. Tématem Plánu je i samotná řeka – koryto řeky i s blízkým okolím Plán vymezuje a chrání, současně řeší i protipovodňovou ochranu. Diskutovat budou v českém jazyce v 19:00 v CAMPu zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

Více informací

Generální partner
Hlavní partneři