ZOOM IN: EUROTOPIA

Začátek: 31. 1. 2023 Konec: 30. 4. 2023

Galerie Architektury Brno představuje jako svou první výstavu z celoročního cyklu „Zoom In“ práci německého architekta a výzkumníka Maximiliana Steverdinga s názvem Eurotopia: Evropský stoh reprezentací.

Výzkumný projekt Maximiliana Steverdinga nastiňuje historii reprezentativní architektury Evropského parlamentu a spekulace o její budoucnosti pod vlivem měnících se požadavků občanů na demokracii. Zastoupení Evropské unie se proměňuje. Vzhledem k rostoucí individualizaci společnosti a silné síti mezinárodních společností vyvstává otázka, jakým směrem se utváří evropská veřejná sféra - a tedy i evropský prostor - a jakou roli v tomto procesu může hrát architektura.

Generální partner
Hlavní partneři