Jindřich Zeithamml

Začátek: 16. 2. 2023 Konec: 23. 4. 2023

Sochařské dílo Jindřicha Zeithammla je původní svým ryzím založením. Rafinovaná neokázalost sochařského výrazu prostupuje souběžně mnoha významovými rovinami, z nichž některé jsou určeny pouze zasvěceným divákům.  Výsledek práce spatřuje autor v procesu proměny toho, co je zamýšlené, v to, co dostává konkrétní tvar.  Zda je tento tvar dobýván z hmoty, která klade odpor, zda je vyjevován ze sotva rozlišitelné plochy obrazu, zda je vytvářen řádkovým zápisem kresebných stop-vrstev na papíře (podobně jako písmo) či konstelací barevných obrysových a plných plošných elementů v unikátních tiscích, není pro sochaře podstatné.

Výstava je k vidění do 23. 4. 2023 v Domě umění České Budějovice.

 

Generální partner
Hlavní partneři