Osada Baba – model nového bydlení

Začátek: 29. 3. 2023

Nová procházka s historičkou umění Markétou Čejkovou vás zavede do funkcionalistické osady Baba. Při obdivování krásně jednoduchých nebo jednoduše krásných vil od architektů Pavla Janáka, Josefa Gočára a Františka Kerharta se seznámíme s projektem nového, moderního bydlení 20. let minulého století. Osada Baba nebyla ojedinělým počinem, který seznamoval zájemce o nové bydlení s moderními trendy – v Evropě bylo ve stejné době postaveno několik koncepčně obdobných sídlišť nové architektury, o kterých bude na procházce také řeč. Kromě již zmíněných proslulých architektů a jejich návrhů se zaměříme také na zastoupení a postavení žen architekteka neopomeneme ani umělce a další členy Svazu československého díla, kteří na Babě žili. Přijďte se projít první republikou!

Procházka proběhne ve středu 29. 3. 2023 od 16:30.

Generální partner
Hlavní partneři