Na Hrad za Plečnikem

Začátek: 11. 9. 2023 Konec: 9. 10. 2023

Pražský hrad, odvěký symbol českého státu i největší hradní komplex na světě. Je tvořen rozsáhlým souborem rozmanitých paláců, církevních a dalších staveb z různých období. Významnou stopu zanechal na Pražském hradě slovinský architekt Jože Plečnik, kterého povolal T. G. Masaryk, aby navrátil někdejšímu královskému hradu znovu slávu a lesk a proměnil jej v důstojné sídlo hlavy nově vzniklého státu. 

Procházka vás provede velkou částí Plečnikových realizací na hradních nádvořích a v jeho zahradách. Trasa povede od zahrady Na Valech přes Rajskou zahradu a třetí a první nádvoří Pražského hradu až do zahrady Na Baště. Podíváte se například k Býčímu schodišti, na monumentální Plečnikovu balustrádu a obelisk, prozkoumáte zahradní pavilonky a také další drobné objekty či úpravy, které tu Plečnik spolu se svým spolupracovníkem Ottou Rothmayerem zanechal. Dozvíte se, kde se nacházel soukromý prezidentský vstup do zahrad nebo jakou roli hrála Alice Masaryková v přestavbě Pražského hradu.

Termíny procházek naleznete na webových stránkách Open House Praha.

Generální partner
Hlavní partneři