pořizovatel /ka územně plánovacích podkladů a dokumentací

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací v odboru územního rozvoje (kód 2941). Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP https://eud-vis.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BN8RZME%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BN8RZME/UD_vyberove-rizeni_UZR_2941_PUPPD_VR19-23.pdf

Pracovní pozice je vhodná také pro absolventa / absolventku.

Jaká bude Vaše náplň práce • pořizování, projednávání a schvalování územně plánovacích podkladů a dokumentací (dle stavebního zákona) • poskytování informací o využití ploch a pozemků dle územního plánu hl. m. Prahy • vydávání závazných stanovisek k územním řízením • povolování výjimek ze stavebních uzávěr Radou hl. města Prahy • vyjadřování se k záměrům investorů z hlediska územního plánování a k návrhům na dispozice s majetkem města • vypracovávání odborných posudků

Jaké požadavky byste měl/a splňovat • VŠ vzdělání (více v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení) • znalost stavebného zákona a správního řádu • znalost práce na PC (MS Office) • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu

Výhodou • dobrá znalost území hl. města Prahy • zkušenosti s informačním systémem GIS

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení) • po zapracování možnost občasné práce z domova • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna • pracoviště v centru Prahy • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 10. února 2023 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.

Generální partner
Hlavní partneři