Referent přípravy a realizace

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Zadávání zpracování projektové dokumentace na úpravy veřejných prostranství včetně koordinace a zajištění povinných povolení a vyjádření Příprava podkladů a zadání pro vyhlášení architektonických soutěží Zpracovávání a zajišťování podkladů pro vyhlášení veřejných zakázek na projektové dokumentace či stavební práce Koordinace projektů různých investorů ve veřejném prostoru Podílení se na zpracování plánu oprav a investic ve veřejném prostoru MČ Praha 7, včetně přípravy rozpočtu.

  • Firma: Městská část Praha 7
  • Kontakt: Eva Pouzarová
  • E-mail: pouzarovae@praha7.cz
  • Adresa: U Průhonu 38 / , 17000 Praha 7
  • Telefon: 777261864
  • Požadované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu nabo vyšší odborné
  • Požadované znalosti: zájem o kvalitu veřejných prostranství ve městě
  • Požadovaný software: dobré ovládaní PC na kancelářské úrovni
Generální partner
Hlavní partneři