EARCH TV: Architekti před kamerou - Staré domy mají svou podstatu, říká Jakub Masák

Ateliér Masák & Partner, jehož je Jakub Masák zakladatelem, vstoupil do obecného povědomí náročnými rekonstrukcemi těžce poškozené jídelny Libušín v beskydských Pustevnách, Vršovického zámku nebo areálu kláštera sv. Kláry v České Krumlově, ale i nízkoenergetickými stavbami jako Šumavský dvůr nebo lofty Palmovka. Ve třetím dílu pořadu Architekti před kamerou hovoří Jakub Masák nejen o svých zkušenostech s rekonstrukcemi, ale i o přístupu ke klientům.

Architektonický ateliér Masák & Partner proslul náročnými rekonstrukcemi historických budov, a to od hospodářských dvorů až po klášterní areály a celé zámky. Mimoto se soustředí na trvale udržitelné stavby, a nemusí se jednat pouze o současnou architekturu, jako obytný soubor Gröbovka či lofty Palmovka, ale třeba i o tradičněji pojatý Šumavský dvůr v Železné Rudě.

Slovy Jakuba Masáka potom záměrem kanceláře není prosazovat se nebo zviditelňovat na svých domech, ale prostě a jednoduše aby klient odcházel spokojený. To považuje za hlavní krédo ateliéru.

Architektura zde přitom nemá být cílem, ale prostředkem. Vždy ale zůstává nezbytnou součástí celého projektu: ať už je třeba pomoct s realizací developmentu nebo renovací památky. Jakub Masák potom považuje za klíčovou komunikaci s klientem – nastavit jeho cíl, pomoct mu zjistit, co vlastně chce. Pak už nezáleží, jestli si chce investor koupit pozemek nebo jen udělat model. Stejně tak v Masák & Partner zastávají názor, že ke komunikaci s klientem patří projektový management, protože i ten pomáhá investorovi určit si priority.

Vztah ke klientovi je podstatný i u rekonstrukcí. Nicméně zde už do hry vstupují další prvky. Jakub Masák zdůrazňuje, že staré domy mají svoje jádro, svou podstatu a historii, které je třeba respektovat, do hry navíc vstupují pravidla památkové péče. Platí, že každá rekonstruovaná stavba je jiná a svébytná, není zde žádné jednotné pravidlo – pro Masák & Partner se vždy jedná o nové dobrodružství.

  • autor: EARCH.TV *
  • publikováno: * 16. 3. 2017
  • zdroj: * EARCH.TV
Generální partner
Hlavní partneři