Inventura urbanismu 2021

Začátek: 26. 11. 2021

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Letošní ročník se bude věnovat metodickým postupům při analytickém mapování historických měst. Budou prezentovány a diskutovány dílčí metody tvořící dohromady ucelenou metodiku certifikovanou Ministerstvem kultury ČR. Tato metodika je jedním z hlavních výsledků pětiletého výzkumného projektu „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity České republiky MK ČR a zpracovaného Fakultou architektury ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.. Součástí konference je i výstava „Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky“ včetně obsáhlého katalogu.

8:00 - 9:00 prezence 9:00 - 9:20 úvodní slovo 9:20 - 9:40 Historický vývoj a podklady (prof. Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. Tomáš Drdácký)

9:40 - 10:20 Analýza půdorysné osnovy (Ing. arch. Tomáš Drdácký, Ing. Tomáš Zadražil)

10:20 - 10:40 Fotografování městského prostředí (MgA. Ester Havlová, prof. Ing. arch. Jan Jehlík)

10:40 - 11:00 káva

11:00 - 11:30 Základní mapový soubor (Ing. arch. Vít Rýpar)

11:30 - 12:00 Proměny jevů a atributů (Ing. arch. Petr Buryška, prof. Ing. arch. Jan Jehlík)

12:00 - 12:30 Space Syntax a morfologické analýzy (Ing. arch. Jana Zdráhalová, PhD., Ing. arch. Vít Rýpar)

12:30 - 13:30 oběd 13:20 - 14:15 Analýzy obrazu města (Ing. arch. Jan Sedlák, doc. Ing. arch. Miroslav Cikán)

14:15 - 15:00 Analýzy užívání městského jádra (prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Šárka Jahodová)

15:00 - 15:45 Anketní šetření (Ing. arch. Jana Zdráhalová, PhD., Ing. arch et Mgr. Klára Nedvědová, PhD.)

15:45 - 16:30 Hodnocení (prof. Ing. arch. Jan Jehlík, JUDr. PhDr. Jiří Plos)

16:30 - 17:00 diskuze a resumé

Informace a registrace: www.inventuraurbanismu.cz

Generální partner
Hlavní partneři