Václav Cigler – výstava v Galerii Závodný

Začátek: 9. 12. 2021 Konec: 25. 2. 2022

Václav Cigler je sochař, architekt, grafik, pedagog, autor projektů v krajině a uměleckých intervencí v oblasti architektury. Mimo to je vnímán jako průkopník užití technického a optického skla ve smyslu autonomní výtvarné materie.

Výstava v Galerii Závodný se snaží  komornější formou představit Václava Ciglera jako originálního a svébytného autora, který svou inspiraci čerpá z několika zdrojů: přírody, vztahu dvou jedinců a vlastního sebeuvědomování směrem k okolnímu světu i k univerzu.

Na výstavě budou zastoupeny objekty ze skla, kresby, grafické listy a texty autora v časovém rozpětí od 60. let do současnosti.

Více informací

Generální partner
Hlavní partneři