Novinky a názory / zprávy

Galerie Závodný představuje tvorbu umělce Václava Ciglera

VÁCLAV CIGLER je sochař, architekt, grafik, pedagog, autor projektů v krajině a uměleckých intervencí v oblasti architektury architektury Foto: Galerie Závodný

Václav Cigler (narozen roku 1929) je sochař, architekt, grafik, pedagog, autor projektů v krajině a uměleckých intervencí v oblasti architektury. Mimo to je vnímán jako průkopník užití technického a optického skla ve smyslu autonomní výtvarné materie.

Galerie Závodný , 8. 12. 2021

Počátky tvorby Václava Ciglera byly spojeny s ranými 60. léty 20. století, kdy se volná uskupení mladých autorů zabývala neotřelými a inovátorskými koncepty /minimalismus, land-artové projekty, příklon ke konstruktivním tendencím i světelně-kinetickým realizacím a projekcím/. V kontextu s moderními evropskými proudy /hnutí Zero v Německu, Francii a Null v Nizozemí/ se ve svých aktivitách volně pohyboval mezi autorskou sochou a konceptuálními vizemi přesahujícími do urbánního prostoru.

Po studiích na VŠUP v Praze v ateliéru Josefa Kaplického /1951 – 57/ založil v roce 1965 ateliér Sklo v architektuře na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění, který vedl až do roku 1979. Po odchodu z Bratislavy ještě důsledněji zkoumal vztah objektu a okolního prostoru. Reálná skutečnost stála v přímé vazbě ke skleněným plastikám a velkoformátovým realizacím. Jejich vzájemné projekce, prolínání, odrazy, distribuce jasu a koncentrace rozptýleného světla prostorové uspořádání nově transformovaly, samo o sobě se tak stalo výsostným územím pro možnost mentálního i duševního nastavení jedince. Tato „nová realita“ mohla vyzývat k hledání vlastní cesty, kontemplaci, existencionálním úvahám, revizi hodnotového systému.

Foto: Od roku 1999 Václav Cigler spolupracuje s Michalem Motyčkou a jeho architektonickým studiem

Od roku 1999 Václav Cigler spolupracuje s Michalem Motyčkou a jeho architektonickým studiem, společně připravují výstavní projekty pro jednotlivé státní i soukromé instituce, vstupují do realizací v architektuře /např. 2000 – 2001, Terasa a skleněná lávka, Museum Kampa, 2009 Zrcadlící křídla na vodní hladině, Fraeylemaborg, NL, 2015, Menza a Světelný kříž, chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl/.

Výstava v Galerii Závodný nemá ambice překročit autorskou výstavu směrem k velkoformátovému projektu, ráda by ale komornější formou představila Václava Ciglera jako originálního a svébytného autora, který svou inspiraci čerpá z několika zdrojů: přírody, vztahu dvou jedinců a vlastního sebeuvědomování směrem k okolnímu světu i k univerzu. Na výstavě budou zastoupeny objekty ze skla, kresby, grafické listy a texty autora v časovém rozpětí od 60. let do současnosti.

  • autor: Galerie Závodný *
  • publikováno: * 8. 12. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

výstava umění

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři