Jak ovlivňuje architektura film a film architekturu?

Začátek: 20. 1. 2022

Petr Hájek patří mezi inovativní architekty současnosti a každý jeho návrh vyvolává diskuse v rámci oboru, ale i mezi veřejností. Dlouhodobě se zabývá způsoby rekonstrukce, recyklace a transformace v architektuře. V lednové přednášce otevře nejen tato témata, ale i jeho vztah k jiným oborům. Do dialogu v Kruhu si přizve známého režiséra oblíbených českých filmů Jana Hřebejka. Společně budou diskutovat o mezioborové spolupráci – jak se navzájem ovlivňují film a architektura, jakou roli hraje architektura ve filmu a jakou naopak film v architektuře.

„Kruh se dlouhodobě snaží o prolínání a o vzájemnou inspiraci napříč obory. Film je jedním z médií, které architekty inspirují. Filmové produkce pak používají architekturu pro vytváření scén, ale zároveň dokáží o architektuře vytvořit ucelenější představu než komponovaná fotografie.“ říká k tématu přednáška zakladatelka spolku Kruh Marcela Steinbachová.

Dialog Petra Hájka a Jana Hřebejka se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna od 19h30 v kině Přítomnost. Přednáška proběhne podle aktuálně platných covidových opatření. Vstupné na akci lze zakoupit na webových stránkách kina Přítomnost.

Více informací

Generální partner
Hlavní partneři