Kutnohorská výstava „Česká vrcholná gotika v modelech“ připravená Fakultou stavební ČVUT představuje středověké stavby

Začátek: 1. 4. 2022 Konec: 30. 11. 2022

Široká veřejnost se tu prostřednictvím modelů seznámí se stavbami doby Karla IV., které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a nikdy nevznikly. Výstava je hlavní událostí letošní kutnohorské muzejní sezóny.

„Expozice představuje na 20 fyzických modelů staveb vrcholné gotiky. Ačkoli jsme některé z nich již vystavovali, je tu i řada modelů nových, například právě cisterciácký klášter a chrám Nanebevzetí Panny Marie na Zbraslavi. Modely jsou v měřítku 1:100 a pracovali na nich studenti a pedagogové v rámci volitelného předmětu Architektonické modely,“ vysvětluje Ing. arch. Vojtěch Dvořák z Fakulty stavební ČVUT. Prof. Mikuláš Hulec, vedoucí Katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze, aktivitu a zájem studentů velmi oceňuje: „Umět převádět představy z 2D do 3D je pro architekty naprosto nezbytné. Zde navíc studenti vidí, jaké nádherné a velkolepé stavby dokázali naši předci postavit.“

Více informací

Generální partner
Hlavní partneři