EXPO: To je Plán! - diskuze - Veřejné prostranství: Co? Barák!

Začátek: 15. 6. 2022

Plán popisuje Prahu skrze ulice, náměstí a parky a sleduje jejich kompozici a hierarchii v rámci města, aby podle významu rozdělil veřejná prostranství na čtyři typy – metropolitní, čtvrťová, lokalitní a místní. Zaměřuje se na jejich ochranu a rozvoj nebo vymezuje nové v lokalitách, které teprve vznikají. Metropolitní plán zároveň podporuje lepší pěší prostupnost pomocí pěšin a stezek skrz zastavěná území, městské parky i přes otevřenou krajinu. Diskutovat budou v českém jazyce od 19:00 v CAMPu zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

Více informací

Generální partner
Hlavní partneři