Architektura / administrativní stavby

Ateliér ov architekti vyhrál architektonickou soutěž na základní školu pro Chýni a Hostivici

Vítězný návrh na novou budovu školy pro Chýni a Hostivici Foto: DOUSEK-ZABORSKY.com

Svazek obcí Chýně–Hostivice vyhlásil v květnu letošního roku architektonickou soutěž na novou školu. Budova a přilehlé veřejné prostranství by se měly stát novým lokálním centrem, jež propojí obyvatele obou obcí. Z šestice soutěžních návrhů porotu nejvíce zaujalo řešení, které přinesl tým ov architekti s.r.o. Všechny návrhy budou od 17. listopadu vystaveny před ZŠ v Chýni, od 8. prosince pak v atriu ZŠ v Hostivici.

CBArchitektura , 15. 11. 2021

„Architektonická soutěž na významnou veřejnou budovu je pro Hostivici novinkou. Došlé návrhy jednoznačně ukazují, jak různorodé mohou být odpovědi na stejné zadání a jak jsou soutěže o návrh důležité pro výběr nejlepšího řešení. Kvalitní architektura školy pomůže dát periferní části města význam, pevně ji ukotvit ve struktuře obce,“ říká Klára Čápová, starostka města Hostivice. „Věřím, že vítězné řešení svojí komplexností a zároveň pečlivým zaměřením na všechny uživatele budovy přinese vyšší kvalitu života obyvatelům Chýně i Hostivice,“ doplňuje.

V soutěžní porotě, která návrhy hodnotila, zasedli vedle zástupců města také nezávislí architekti a urbanisté. O pořadí rozhodla porota takto:

  • 1. místo: ov architekti s.r.o.
  • 2. místo: Pelčák a partner architekti, s.r.o.
  • 3. místo: Hejdová Duba architekti s.r.o.
  • Bez ocenění: Kuba & Pilař architekti s.r.o.; Roman Brychta Architekti, s.r.o; Rusina Frei, s.r.o.

Porotci hodnotili nejen komplexní kvality architektonického návrhu a jeho konstrukční, materiálové a technologické řešení. Posuzovali také urbanistické a dopravní řešení, řešení veřejného prostoru i udržitelnost a ekonomickou náročnost celého projektu.

„Vítězný návrh jsme ocenili hlavně kvůli jeho celkové vyváženosti. Velmi citlivě pracuje se svažitým terénem. Okolo budovy školy tak vytváří příjemné prostory různých typů – jak otevřenější pro veřejnost, tak chráněnější pro žáky a učitele. Dům je přizpůsoben dětskému uživateli, zároveň však bude dobře sloužit celé komunitě díky chytře navrženému vnitřnímu uspořádání. Velkou předností vítězného řešení je i samostatné sportovní centrum a dostatečně dimenzované parkovací plochy. Návrh zároveň nejlépe naplnil zadaná soutěžní kritéria,“ shrnul verdikt soutěžní poroty její předseda Ing. arch. Ondřej Píhrt.

Foto: Nová škola jako komunitní středobod Chýně i Hostivice

S výsledkem soutěže je spokojená i starostka obce Chýně, Anna Chvojková: „Potěšilo mě, že se vítězný ateliér ov architekti zaměřil primárně na uživatele a funkční využití takto významné stavby. Zároveň přináší moderní a atraktivní prvek do dynamicky rostoucí Chýně. Věřím, že stavba bude sloužit nejen jako škola, ale i jako významný sportovní, kulturní a především komunitní středobod obyvatel Chýně i Hostivice.“

Všechny soutěžní návrhy budou k vidění od 17. listopadu v předprostoru ZŠ v Chýni a od 8. prosince v atriu ZŠ v Hostivici. 

Nyní bude následovat zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Se zahájením stavebních prací se počítá nejdříve v roce 2023, otevření školy bude následovat o rok později. Předpokládané investiční náklady na realizaci jsou 500 milionů Kč bez DPH.

  • autor: CBArchitektura *
  • publikováno: * 15. 11. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři