architekt/ka – památkář/ka

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Publikováno: 25. 1. 2024

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici architekt – památkář / architektka – památkářka v odboru památkové péče

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP

Jaká bude Vaše náplň práce • vydávání závazných stanovisek o přípustnosti provedení prací na památkově chráněných objektech • vydávání stanovisek k přemístění staveb, které jsou kulturními památkami • zpracovávání podkladů pro územní rozhodnutí o ochranném pásmu nemovité kulturní památky • účast na místních šetřeních a dozor dle zákona • posuzování urbanistické vazby v rámci Pražské památkové rezervace a památkových zón • zpracovávání podkladů pro uložení pokuty za spáchání přestupku

Jaké požadavky byste měl/a splňovat • VŠ vzdělání Mgr./Bc. • znalost problematiky památkové péče • znalost anglického jazyka min. na úrovni A2 (dle SERR) • znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook) • komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, pečlivost a analytické myšlení • samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup • vítána znalost zákona o hlavním městě Praze, zákona o svobodném přístupu k informacím a stavebního zákona

Co Vám můžeme nabídnout • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení) • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna • pracoviště v centru Prahy • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením • možnost využití Multisport karty • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu • podporu slaďování pracovního a rodinného života, dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 15. února 2024 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Generální partner
Hlavní partneři